Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.novembrīNr. 56

protokols Nr. 18, 18. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19
,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”Ģimnāzijai ir noteikta parauga veidlapas. Ģimnāzija lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF