Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 51

protokols Nr. 15, 30. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15
„Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 „Sākumskolas „Ābelīte” nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Skolai ir zīmogs ar Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu un noteikta parauga veidlapas.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF