Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 50

protokols Nr. 15, 29. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72
„Majoru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 „Majoru vidusskolas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Skolai ir savs nosaukums, zīmogs un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF