Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 49

protokols Nr. 15, 28. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.8
“Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra nolikumā Nr.8 “Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Iestāde lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu iestādes veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos”.

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF