Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 20.oktobrīNr. 48

protokols Nr. 15, 27. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13
„Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums” (turpmāk - nolikums) šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogā un zīmogu ar valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF