Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 15.septembrīNr. 42

protokols Nr. 13, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38
“Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra nolikumā Nr.38 “Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23. Komisija pretendentu pieteikšanu augstākajam Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumam Goda zīmei izsludina reizi gadā laika posmā no 1.septembra līdz 31.oktobrim, nosakot pretendentu pieteikšanas ilgumu ne mazāk kā divas nedēļas.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF