Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 19

protokols Nr. 5, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4
“Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 “Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Centra Juridiskā adrese: Jomas iela 17, Jūrmala, LV-2015.”

2. Izteikt 8.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.2.2.Jūras piekrastes daļa posmā no pludmales nogabala “Tirgoņu iela Dubultu virzienā” līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela” 640 m garumā.

3. Izteikt 8.5. punktu šādā redakcijā:

“8.5. piedalīties sporta pasākumu, norišu, programmu, projektu īstenošanā un uzraudzībā Centra infrastruktūras objektos.”

4. Nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF