Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 7

protokols Nr. 2, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 19. februāra nolikumā Nr.6
„Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Svītrot nolikuma 9.4.punktu.

2. Aizstāt nolikuma 12.3.punktā vārdu „trīs” ar vārdu „pusotra”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF