Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 532

protokols Nr. 22, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas
debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtības Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 21.1 punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem, ņemot vērā Drošības un kārtības komitejas 2015.gada 25.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-28/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādus par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā EUR 1 101,23 (viens tūkstotis viens simts viens euro 23 centi) apmērā saskaņa ar pielikumā pievienoto sarakstu, kura piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.532

(protokols Nr.22, 20.punkts)

Debitoru parādi par atskurbšanas nodrošināšanu no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir miris.

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Rēķins

Nr. (gads)

Summa (EUR)

1

Bērenfelds Zigmunds

080872-12715

12.07.2014.

496 (2013)

25,61

2

Bondars Nikolajs

301260-12312

26.10.2013.

209 (2012)

25,61

3

Buličovs Pāvels

061284-11501

31.03.2015.

511 (2013)

25,61

4

Buličovs Pāvels

061284-11501

31.03.2015.

515 (2014)

25,61

5

Čirkuns Viktors

040257-13110

28.05.2015.

105 (2014)

25,61

6

Gulbis Egdars

191275-11503

01.04.2015.

568 (2013)

25,61

7

Gulbis Egdars

191275-11503

01.04.2015.

133 (2014)

25,61

8

Heidekers Raivis

081079-12701

25.12.2013.

385 (2013)

25,61

9

Koroļovs Nikolajs

220551-11531

31.01.2015.

513 (2013)

25,61

10

Koroļovs Nikolajs

220551-11531

31.01.2015.

626 (2014)

25,61

11

Krepšs Aleksandrs

010147-11079

05.02.2015.

257 (2013)

25,61

12

Krepšs Aleksandrs

010147-11079

05.02.2015.

405 (2013)

25,61

13

Krinicka Ļubova

230940-10156

07.05.2014.

21 (2012)

25,61

14

Krinicka Ļubova

230940-10156

07.05.2014.

45 (2012)

25,61

15

Krinicka Ļubova

230940-10156

07.05.2014.

175 (2012)

25,61

16

Krinicka Ļubova

230940-10156

07.05.2014.

246 (2012)

25,61

17

Ļebedevs Aleksandrs

260484-13011

12.05.2015.

29 (2015)

25,61

18

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014.

173 (2012)

25,61

19

Maculēvičs Juris

130752-11498

28.06.2015.

297 (2012)

25,61

20

Māliņš Andris

110260-11490

09.10.2015.

401 (2014)

25,61

21

Markelovs Dainis

310179-13052

27.07.2015.

192 (2014)

25,61

22

Millers Aleksandrs

211071-10407

04.06.2015.

522 (2014)

25,61

23

Millers Aleksandrs

211071-10407

04.06.2015.

529 (2014)

25,61

24

Mironovs Aleksejs

221054-10346

26.02.2015.

506 (2014)

25,61

25

Ostaņins Vladimirs

250238-10657

07.10.2012.

191 (2012)

25,61

26

Ozoliņš Guntis

070560-12070

02.05.2015.

271 (2013)

25,61

27

Paučs Andis

310878-11641

10.02.2015.

63 (2014)

25,61

28

Piņigins Mihails

231150-11503

12.08.2015.

628 (2013)

25,61

29

Priede Agris

301269-11078

06.09.2015.

275 (2012)

25,61

30

Sirba Rihards

030584-11552

04.12.2014.

161 (2014)

25,61

31

Sirba Rihards

030584-11552

04.12.2014.

528 (2014)

25,61

32

Šeluhina Raisa

280259-13012

24.08.2012.

106 (2012)

25,61

33

Staņislavskis Aleksandrs

160453-11504

20.05.2015.

235 (2015)

25,61

34

Šternbergs Ivars

021256-11518

31.08.2014.

142 (2013)

25,61

35

Šteks Ilgonis

040456-11525

27.02.2015.

15 (2013)

25,61

36

Suvorovs Mihails

040174-13011

13.11.2014.

237 (2014)

25,61

37

Urtāns Andris

281255-11504

31.08.2015.

233 (2014)

25,61

38

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015.

219 (2012)

25,61

39

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015.

39 (2013)

25,61

40

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015.

77 (2014)

25,61

41

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015.

125 (2014)

25,61

42

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015.

190 (2014)

25,61

43

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015.

415 (2014)

25,61

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF