Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 529

protokols Nr. 22, 16. punkts

Par naudas sodu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 2011.gada 16.decembra kārtību Nr.1.1-14/536 „Grozījumi 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtībā Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu un 296.pantu, Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, un trešo daļu, Iedzīvotāju reģistra datiem un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas apliecinājumam, ka veiktas visas nepieciešamās darbības naudas sodu piedziņai par administratīvajiem pārkāpumiem un piedziņa nav iespējama, ņemot vērā Apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas 2015.gada 14.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-31/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites Administratīvās komisijas administratīvo pārkāpumu neapmaksātos naudas sodus par kopējo summu 15375.84 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro un astoņdesmit četri centi) saskaņā ar 1, 2, 3 un 4.pielikumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.529

(protokols Nr.22, 16.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Lēmuma Nr.

Gads

Summa (EUR)

Miršanas datums

1

Apollonovs

Dmitrijs

121180-11492

D58/

1126

2004

21.34

16.02.2015.

2

Avdejevs

Ervīns

250437-11496

D58/

408

2014

40.00

16.06.2015.

3

Bērziņš

Hugo

160562-11509

D58/

1303

2004

14.23

21.09.2014.

4

Brinkmane

Žanete

070768-11494

D58/

949

2011

14.23

04.11.2014.

5

Brinkmane

Žanete

070768-11494

D58/

1142

2010

28.46

04.11.2014.

6

Brinkmane

Žanete

070768-11494

D58/

1341

2004

14.23

04.11.2014.

7

Brinkmane

Žanete

070768-11494

D58/

1349

2004

21.34

04.11.2014.

8

Čirkuns

Viktors

040257-13110

D58/

1139

2010

14.23

28.05.2015.

9

Dobrecovs

Sergejs

100466-14104

D58/

10

2015

10.00

14.04.2015.

10

Dobrecovs

Sergejs

100466-14104

D58/

833

2004

4.27

14.04.2015.

11

Dobrecovs

Sergejs

100466-14104

D58/

838

2004

14.23

14.04.2015.

12

Kliģis

Ivars

150367-11659

D58/

992

2011

7.11

20.01.2015.

13

Krauklis

Arturs

151238-11519

D58/

208

2004

7.11

23.04.2015.

14

Kuncēvičs

Andris

150176-11521

D58/

1234

2011

14.23

04.04.2015.

15

Lozovojs

Maksims

100178-11512

D58/

149

2013

7.11

01.11.2014.

16

Lozovojs

Maksims

100178-11512

D58/

1642

2009

42.69

01.11.2014.

17

Lozovojs

Maksims

100178-11512

D58/

1698

2009

28.46

01.11.2014.

18

Ļebedevs

Aleksandrs

260484-13011

D58/

1407

2006

14.23

12.05.2015.

19

Maculēvičs

Juris

130752-11498

D58/

739

2011

21.34

28.06.2015.

20

Pētersons

Andris

110473-11230

D58/

1170

2011

14.23

18.10.2014.

21

Poiša

Vineta

100967-10145

D58/

506

2011

21.34

06.10.2015.

22

Poiša

Vineta

100967-10145

D58/

613

2011

21.34

06.10.2015.

23

Poiša

Vineta

100967-10145

D58/

876

2004

14.23

06.10.2015.

24

Poiša

Vineta

100967-10145

D58/

988

2010

28.46

06.10.2015.

25

Priedīte

Māris

080357-12750

D58/

1048

2008

21.34

15.04.2014.

26

Rjabovs

Valērijs

210350-13016

D58/

24

2004

14.23

15.11.2014.

27

Rjabovs

Valērijs

210350-13016

D58/

72a

2010

35.57

15.11.2014.

28

Rjabovs

Valērijs

210350-13016

D58/

298

2011

7.11

15.11.2014.

29

Sergejevs

Ruslans

150269-11497

D58/

393

2011

21.34

07.11.2013.

30

Sirba

Rihards

030584-11552

D58/

216

2013

28.46

04.12.2014.

31

Soboļeva

Jekaterina

031082-11509

D58/

104

2010

21.34

02.05.2014.

32

Tjuhtova

Svetlana

030575-11500

D58/

578

2012

7.11

13.07.2013.

33

Vinogradovs

Vasilijs

200962-11492

D58/

1061

2010

21.34

27.12.2014.

34

Zubkovs

Rostislavs

010563-11495

D58/

206

2015

150.00

19.05.2015.

Kopā

766.28

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto naudas sodu piedziņai.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.529

(protokols Nr.22, 16.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir saņemti Zvērinātu tiesu izpildītāju atzinumi ar atzīmi “bez izpildes”.

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Lēmuma Nr.

Gads

Summa (EUR)

ZTI-bez izpildes (datums)

1

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

11

2009

7.11

11.11.2015.

2

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

14

2009

28.46

30.01.2014.

3

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

27

2009

35.57

29.12.2014.

4

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

31a

2009

35.57

29.12.2014.

5

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

37

2008

21.34

12.01.2015.

6

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

43

2009

28.46

29.12.2014.

7

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

46

2009

14.23

29.12.2014.

8

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

57a

2009

21.34

29.12.2014.

9

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

58

2009

14.23

29.12.2014.

10

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

84

2009

355.72

16.09.2015.

11

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

119

2009

21.34

29.12.2014.

12

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

125

2009

21.34

29.12.2014.

13

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

129

2014

20.00

15.07.2015.

14

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

141

2009

21.34

29.12.2014.

15

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

143

2009

21.34

16.03.2015.

16

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

164

2009

21.34

29.12.2014.

17

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

167

2010

35.57

05.08.2015.

18

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

180

2010

7.11

29.05.2015.

19

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

196

2009

14.23

30.12.2014.

20

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

197

2009

21.34

29.12.2014.

21

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

216

2010

28.46

05.08.2015.

22

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

228

2009

42.69

29.12.2014.

23

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

230

2013

28.46

15.07.2015.

24

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

232

2008

71.14

16.09.2015.

25

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

241

2009

28.46

29.12.2014.

26

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

242

2006

14.23

15.06.2015.

27

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

252

2010

14.23

05.08.2015.

28

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

256

2012

14.23

29.05.2015.

29

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

258

2009

14.23

15.09.2015.

30

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

260

2009

14.23

29.12.2014.

31

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

263

2009

14.23

29.12.2014.

32

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

266

2009

7.11

29.12.2014.

33

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

274a

2008

35.57

29.12.2014.

34

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

280

2011

21.34

29.05.2015.

35

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

284

2009

7.11

16.09.2015.

36

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

313

2009

14.23

29.12.2014.

37

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

321

2009

21.34

29.12.2014.

38

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

330

2008

21.34

17.12.2014.

39

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

345

2012

14.23

02.06.2015.

40

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

358

2009

21.34

15.09.2015.

41

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

372

2009

7.11

29.12.2014.

42

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

378

2009

7.11

15.09.2015.

43

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

387

2009

213.43

11.05.2015.

44

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

390

2009

355.72

16.09.2015.

45

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

395

2010

21.34

05.08.2015.

46

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

406

2008

85.37

22.09.2015.

47

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

407

2009

7.11

15.09.2015.

48

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

413

2009

21.34

15.09.2015.

49

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

442

2009

21.34

15.09.2015.

50

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

447

2009

14.23

15.09.2015.

51

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

452

2009

35.57

29.12.2014.

52

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

462

2007

21.34

16.09.2015.

53

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

501

2009

21.34

29.12.2014.

54

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

539

2008

21.34

16.09.2015.

55

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

554

2009

21.34

29.12.2014.

56

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

560

2009

21.34

29.12.2014.

57

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

561

2009

21.34

29.12.2014.

58

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

563

2009

7.11

29.12.2014.

59

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

566

2011

7.11

02.06.2015.

60

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

567

2009

21.34

15.09.2015.

61

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

571

2009

21.34

29.12.2014.

62

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

572

2009

21.34

29.12.2014.

63

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

576

2009

14.23

29.12.2014.

64

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

582

2010

35.57

05.08.2015.

65

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

586

2009

21.34

29.12.2014.

66

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

590

2009

21.34

29.12.2014.

67

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

593

2009

28.46

29.12.2014.

68

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

603

2008

7.11

12.11.2014.

69

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

617

2009

35.57

29.12.2014.

70

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

620

2008

21.34

12.11.2014.

71

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

622

2008

142.29

16.09.2015.

72

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

648

2009

14.23

29.12.2014.

73

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

649

2009

71.14

29.12.2014.

74

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

670

2008

71.14

09.03.2015.

75

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

679

2009

21.34

29.12.2014.

76

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

687

2008

14.23

12.11.2014.

77

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

695

2008

21.34

12.11.2014.

78

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

721

2011

14.23

29.05.2015.

79

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

723

2007

28.46

06.08.2015.

80

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

770

2008

35.57

14.09.2015.

81

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

776

2009

21.34

22.09.2015.

82

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

795

2009

21.34

29.12.2014.

83

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

801

2009

21.34

29.12.2014.

84

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

839

2011

14.23

02.06.2015.

85

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

845

2008

7.11

30.12.2014.

86

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

857

2008

213.43

16.09.2015.

87

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

859

2010

7.11

02.06.2015.

88

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

875

2009

21.34

29.12.2014.

89

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

894

2009

35.57

29.12.2014.

90

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

921

2009

14.23

29.12.2014.

91

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

926

2009

142.29

30.12.2014.

92

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

930

2009

42.69

29.12.2014.

93

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

936

2008

213.43

30.12.2014.

94

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

941

2009

14.23

30.12.2014.

95

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

945

2008

14.23

29.12.2014.

96

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

960

2009

21.34

28.09.2015.

97

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

961

2008

14.23

12.11.2014.

98

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

983

2008

9.96

12.11.2014.

99

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

993

2009

14.23

29.12.2014.

100

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

994

2009

14.23

29.12.2014.

101

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1000

2009

14.23

30.12.2014.

102

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1002

2009

14.23

30.01.2015.

103

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1019

2008

14.23

23.09.2015.

104

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1026

2009

14.23

16.09.2015.

105

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1027

2008

21.34

23.09.2015.

106

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1030

2009

14.23

30.01.2015.

107

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1030

2008

21.34

23.09.2015.

108

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1055

2008

21.34

23.09.2015.

109

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1059

2009

14.23

30.01.2015.

110

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1064

2008

14.23

23.09.2015.

111

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1065

2009

14.23

30.01.2015.

112

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1065

2008

21.34

07.05.2015.

113

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1068

2008

21.34

22.09.2015.

114

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1070

2008

14.23

22.09.2015.

115

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1079

2008

21.34

22.09.2015.

116

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1080

2009

14.23

30.01.2015.

117

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1083

2008

21.34

22.09.2015.

118

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1084

2007

14.23

12.11.2014.

119

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1085

2008

21.34

22.09.2015.

120

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1090

2009

14.23

30.01.2015.

121

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1106

2008

21.34

28.10.2015.

122

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1109

2009

28.46

30.01.2015.

123

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1118

2008

71.14

01.04.2014.

124

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1122

2009

28.46

30.01.2015.

125

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1123

2009

28.46

30.01.2015.

126

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1124

2009

28.46

30.01.2015.

127

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1134

2011

284.57

29.05.2015.

128

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1143

2009

28.46

30.01.2015.

129

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1144a

2008

213.43

30.12.2014.

130

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1150

2009

28.46

30.01.2015.

131

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1150

2008

35.57

16.06.2015.

132

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1172

2009

21.34

30.01.2015.

133

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1177a

2009

71.14

30.01.2015.

134

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1189

2009

21.34

30.01.2015.

135

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1191

2009

14.23

30.01.2015

136

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1217

2008

284.57

16.09.2015.

137

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1219

2008

170.74

30.12.2014.

138

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1231

2009

21.34

30.01.2015.

139

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1235

2009

14.23

30.01.2015.

140

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1236

2009

21.34

30.01.2015.

141

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1241a

2008

21.34

30.01.2014.

142

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1242

2008

21.34

29.12.2014.

143

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1244

2008

21.34

12.11.2014.

144

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1244

2009

42.69

30.01.2015.

145

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1245

2009

14.23

26.08.2015.

146

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1252

2008

7.11

30.12.2014.

147

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1257

2009

42.69

30.01.2015.

148

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1266

2008

21.34

30.12.2014.

149

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1273

2008

21.34

30.12.2014.

150

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1277

2008

21.34

30.12.2014.

151

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1291

2010

28.46

18.08.2015.

152

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1297

2009

42.69

02.02.2015.

153

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1300

2008

49.8

30.12.2014.

154

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1304

2008

35.57

23.09.2015.

155

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1305

2008

35.57

29.12.2014.

156

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1307

2009

28.46

02.02.2015.

157

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1313

2009

21.34

02.02.2015.

158

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1333

2009

14.23

02.02.2015.

159

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1336

2008

21.34

30.12.2014.

160

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1342

2009

14.23

02.02.2015.

161

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1349

2008

21.34

30.12.2014.

162

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1356

2011

7.11

02.06.2015.

163

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1363

2009

21.34

02.02.2015.

164

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1365

2009

28.46

02.02.2015.

165

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1367

2008

28.46

30.12.2014.

166

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1386

2008

21.34

30.12.2014.

167

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1391

2008

7.11

30.12.2014.

168

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1391

2010

35.57

06.08.2015.

169

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1395

2008

21.34

30.12.2014.

170

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1397

2008

21.34

30.12.2014.

171

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1400

2008

21.34

30.12.2014.

172

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1407

2006

14.23

29.12.2014.

173

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1422

2008

7.11

30.12.2014.

174

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1429

2009

21.34

12.12.2014.

175

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1479

2009

28.46

05.08.2015.

176

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1540

2009

14.23

05.08.2015.

177

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1542

2010

14.23

02.06.2015.

178

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1567

2009

21.34

22.07.2015.

179

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1653

2009

28.46

05.08.2015.

180

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1694

2009

28.46

05.08.2015.

Kopā

6425.58

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto naudas sodu piedziņai.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.529

(protokols Nr.22, 16.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas norakstāmie 2004.gada naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Lēmuma Nr.

Gads

Summa (EUR)

1

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

6

2004

21.34

2

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

8

2004

14.23

3

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

16

2004

7.11

4

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

17

2004

14.23

5

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

18

2004

21.34

6

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

19

2004

7.11

7

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

20

2004

7.11

8

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

21

2004

35.57

9

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

25

2004

14.23

10

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

26

2004

14.23

11

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

28

2004

21.34

12

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

30

2004

28.46

13

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

33

2004

14.23

14

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

35

2004

7.11

15

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

39

2004

21.34

16

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

43

2004

9.96

17

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

44

2004

14.23

18

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

53

2004

14.23

19

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

61

2004

28.46

20

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

64

2004

7.11

21

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

67

2004

14.23

22

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

68

2004

14.23

23

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

69

2004

7.11

24

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

72

2004

14.23

25

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

73

2004

14.23

26

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

75

2004

9.96

27

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

78

2004

14.23

28

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

79

2004

14.23

29

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

80

2004

14.23

30

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

86

2004

28.46

31

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

90

2004

14.23

32

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

92

2004

2.85

33

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

96a

2004

28.46

34

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

108

2004

7.11

35

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

113

2004

35.57

36

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

116

2004

42.69

37

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

119

2004

14.23

38

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

121

2004

14.23

39

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

122

2004

14.23

40

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

124

2004

7.11

41

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

125

2004

14.23

42

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

126

2004

14.23

43

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

130

2004

14.23

44

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

134

2004

4.27

45

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

141

2004

14.23

46

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

143

2004

14.23

47

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

146

2004

14.23

48

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

147

2004

14.23

49

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

155

2004

4.27

50

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

156

2004

14.23

51

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

157

2004

14.23

52

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

158

2004

14.23

53

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

159

2004

14.23

54

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

160

2004

14.23

55

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

163

2004

14.23

56

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

164

2004

14.23

57

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

165

2004

14.23

58

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

173

2004

7.11

59

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

176

2004

7.11

60

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

178

2004

2.85

61

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

179

2004

14.23

62

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

181

2004

14.23

63

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

183

2004

4.27

64

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

187

2004

14.23

65

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

189

2004

14.23

66

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

201

2004

9.96

67

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

202

2004

14.23

68

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

203

2004

7.11

69

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

206

2004

7.11

70

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

207

2004

14.23

71

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

210

2004

35.57

72

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

214

2004

14.23

73

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

215

2004

28.46

74

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

221

2004

14.23

75

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

222a

2004

7.11

76

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

223

2004

7.11

77

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

228

2004

21.34

78

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

236

2004

14.23

79

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

243

2004

14.23

80

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

244

2004

35.57

81

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

246

2004

1.42

82

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

247

2004

7.11

83

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

250

2004

21.34

84

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

252

2004

21.34

85

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

256

2004

21.34

86

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

258

2004

14.23

87

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

260

2004

14.23

88

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

261

2004

14.23

89

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

262

2004

7.11

90

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

265

2004

7.11

91

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

266

2004

9.96

92

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

274

2004

7.11

93

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

277

2004

9.96

94

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

278

2004

28.46

95

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

289

2004

7.11

96

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

290

2004

14.23

97

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

331

2004

14.23

98

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

334

2004

7.11

99

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

338

2004

7.11

100

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

340

2004

7.11

101

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

342

2004

9.96

102

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

343

2004

14.23

103

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

345

2004

9.96

104

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

350

2004

9.96

105

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

367

2004

7.11

106

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

369

2004

9.96

107

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

370

2004

142.29

108

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

381

2004

7.11

109

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

392

2004

14.23

110

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

393

2004

7.11

111

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

395

2004

9.96

112

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

396

2004

14.23

113

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

399

2004

9.96

114

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

404

2004

14.23

115

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

405

2004

4.27

116

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

407

2004

14.23

117

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

408

2004

14.23

118

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

409

2004

14.23

119

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

419

2004

14.23

120

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

422

2004

14.23

121

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

435

2004

14.23

122

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

442

2004

14.23

123

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

445

2004

14.23

124

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

451

2004

14.23

125

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

452

2004

21.34

126

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

455

2004

14.23

127

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

457a

2004

14.23

128

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

466

2004

14.23

129

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

471

2004

7.11

130

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

475

2004

7.11

131

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

483

2004

42.69

132

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

484

2004

14.23

133

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

509

2004

14.23

134

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

521

2004

35.57

135

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

526

2004

14.23

136

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

527

2004

14.23

137

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

538

2004

7.11

138

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

542

2004

14.23

139

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

547

2004

7.11

140

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

550

2004

2.85

141

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

551

2004

14.23

142

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

565

2004

7.11

143

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

567

2004

14.23

144

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

568

2004

14.23

145

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

569

2004

14.23

146

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

570

2004

35.57

147

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

572

2004

14.23

148

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

574

2004

28.46

149

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

578

2004

35.57

150

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

584

2004

42.69

151

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

599

2004

14.23

152

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

600

2004

21.34

153

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

619

2004

21.34

154

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

621

2004

14.23

155

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

624

2004

4.27

156

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

628

2004

21.34

157

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

629

2004

35.57

158

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

640

2004

14.23

159

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

641

2004

14.23

160

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

645

2004

14.23

161

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

648

2004

7.11

162

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

659

2004

71.14

163

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

662

2004

21.34

164

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

671

2004

42.69

165

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

673

2004

35.57

166

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

675

2004

42.69

167

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

677

2004

14.23

168

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

684

2004

14.23

169

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

685

2004

7.11

170

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

687

2004

14.23

171

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

688

2004

14.23

172

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

693

2004

7.12

173

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

697

2004

14.23

174

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

700

2004

14.23

175

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

702

2004

7.11

176

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

709

2004

14.23

177

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

710

2004

14.23

178

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

727

2004

7.11

179

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

732

2004

7.11

180

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

739

2004

14.23

181

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

741

2004

12.81

182

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

742

2004

4.27

183

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

748

2004

14.23

184

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

749

2004

14.23

185

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

752

2004

14.23

186

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

765

2004

7.11

187

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

768

2004

14.23

188

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

770

2004

14.23

189

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

771

2004

14.23

190

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

776

2004

14.23

191

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

784

2004

7.11

192

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

785

2004

7.11

193

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

791

2004

14.23

194

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

792

2004

14.23

195

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

794

2004

7.11

196

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

795

2004

9.96

197

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

801

2004

7.11

198

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

802

2004

7.11

199

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

803

2004

7.11

200

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

813

2004

14.23

201

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

814

2004

14.23

202

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

815

2004

14.23

203

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

820

2004

14.23

204

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

821

2004

7.11

205

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

831

2004

14.23

206

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

835

2004

14.23

207

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

840

2004

14.23

208

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

841

2004

21.34

209

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

853

2004

14.23

210

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

854

2004

14.23

211

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

856

2004

21.34

212

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

865

2004

7.11

213

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

873

2004

14.23

214

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

883

2004

7.11

215

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

885

2004

7.11

216

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

889

2004

4.27

217

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

893

2004

21.34

218

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

898

2004

7.11

219

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

899

2004

14.23

220

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

909

2004

14.23

221

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

913

2004

21.34

222

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

914

2004

7.11

223

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

915

2004

21.34

224

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

918

2004

21.34

225

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

919

2004

21.34

226

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

920

2004

21.34

227

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

922

2004

14.23

228

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

923

2004

14.23

229

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

924

2004

14.23

230

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

926a

2004

21.34

231

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

927

2004

21.34

232

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

928

2004

21.34

233

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

932

2004

21.34

234

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

942

2004

14.23

235

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

943

2004

14.23

236

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

945

2004

7.11

237

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

947

2004

21.34

238

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

948

2004

21.34

239

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

949

2004

21.34

240

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

950

2004

35.57

241

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

954

2004

21.34

242

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

959

2004

14.23

243

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

960

2004

42.69

244

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

963

2004

28.46

245

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

970

2004

28.46

246

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

986

2004

7.11

247

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

992

2004

7.11

248

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

994

2004

4.27

249

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

995

2004

21.34

250

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1005

2004

21.34

251

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1006

2004

21.34

252

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1008

2004

21.34

253

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1010

2004

14.23

254

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1011

2004

21.34

255

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1014

2004

14.23

256

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1015

2004

21.34

257

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1016

2004

7.11

258

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1022

2004

14.23

259

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1023

2004

14.23

260

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1024

2004

21.34

261

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1027

2004

21.34

262

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1038

2004

7.11

263

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1041

2004

14.23

264

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1042

2004

21.34

265

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1045

2004

21.34

266

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1052

2004

9.96

267

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1058

2004

21.34

268

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1064

2004

14.23

269

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1071

2004

14.23

270

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1072

2004

14.23

271

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1073

2004

14.23

272

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1076

2004

14.23

273

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1079

2004

7.11

274

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1080

2004

7.11

275

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1082

2004

14.23

276

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1095

2004

9.96

277

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1096

2004

14.23

278

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1111

2004

21.34

279

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1120

2004

21.34

280

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1121

2004

9.96

281

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1123

2004

14.23

282

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1125

2004

21.34

283

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1130

2004

14.23

284

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1133

2004

21.34

285

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1138

2004

14.23

286

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1143

2004

7.11

287

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1144

2004

21.34

288

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1146

2004

14.23

289

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1148

2004

7.11

290

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1158

2004

14.23

291

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1162

2004

14.23

292

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1168a

2004

28.46

293

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1172

2004

21.34

294

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1173

2004

21.34

295

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1174

2004

14.23

296

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1181

2004

21.34

297

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1185

2004

28.46

298

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1186

2004

28.46

299

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1191

2004

21.34

300

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1192

2004

0.00

301

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1195

2004

21.34

302

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1196

2004

14.23

303

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1197

2004

21.34

304

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1199a

2004

14.23

305

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1208

2004

14.23

306

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1213

2004

21.34

307

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1215

2004

14.23

308

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1216

2004

14.23

309

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1217

2004

21.34

310

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1223

2004

14.23

311

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1226

2004

21.34

312

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1227

2004

21.34

313

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1232

2004

14.23

314

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1234

2004

21.34

315

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1239

2004

14.23

316

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1243

2004

7.11

317

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1247

2004

14.23

318

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1249

2004

21.34

319

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1252

2004

14.23

320

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1256

2004

14.23

321

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1259

2004

14.23

322

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1261

2004

21.34

324

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1273

2004

21.34

325

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1274

2004

21.34

326

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1277

2004

14.23

327

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1278

2004

14.23

328

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1289

2004

14.23

329

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1290

2004

14.23

330

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1298

2004

14.23

331

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1302

2004

21.34

332

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1307

2004

21.34

333

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1319

2004

14.23

334

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1338

2004

7.11

335

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1339

2004

7.11

336

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1340

2004

7.11

337

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1342

2004

14.23

338

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1343

2004

14.23

339

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1345

2004

14.23

340

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1346

2004

14.23

341

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1350

2004

21.34

342

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1353

2004

7.12

343

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1359

2004

21.34

344

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1362

2004

7.11

345

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1363

2004

14.23

346

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1367

2004

14.23

347

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1375

2004

14.23

348

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1379

2004

14.23

349

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1382

2004

9.96

350

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1383

2004

14.23

351

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1393a

2004

35.57

352

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1411

2004

7.11

354

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1467a

2004

14.23

355

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1471

2004

2.85

356

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1477

2004

7.11

357

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1486

2004

7.12

358

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1488

2004

14.23

359

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1490

2004

4.27

360

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1492

2004

4.27

361

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1494

2004

7.11

362

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1497

2004

14.23

363

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1504

2004

14.23

364

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1510

2004

28.46

365

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1511

2004

21.34

366

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1512

2004

7.11

367

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1515

2004

14.23

368

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1517

2004

14.23

369

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1518

2004

7.11

370

Uzvārds

Vārds

personas kods

D58/

1523

2004

14.23

Kopā:

5733.98

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvā komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto naudas sodu piedziņai.4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.529

(protokols Nr.22, 16.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas naudas sodi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo Administratīvās komisijas lēmumi ir atcelti vai grozīti ar tiesu spriedumiem.

Nr.

Debitors

Pers.kods/ Reģ.Nr.

Lēmuma Nr.

Gads

Sods (EUR)

Atcelts (EUR)

Tiesas sprieduma datums

Tiesas sprieduma lietas numurs

1

SIA “EKO LOGS”

40103458952

D58/1

2014

600.00

100.00

24.07.2014.

133024814

2

SIA “Auzas tautumeita”

40103190516

D58/232

2014

300.00

300.00

26.01.2015.

130055914

3

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/384a

2014

70.00

55.00

24.03.2015.

127007315

4

SIA “Priority”

40003970120

D58/166

2014

700.00

700.00

02.04.2015.

131036514

5

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/344

2014

35.00

35.00

14.04.2015.

117019714

6

SIA “HERBST & JANSON”

40103339170

D58/176

2014

700.00

700.00

20.04.2015.

124022014

7

VAS “Privatizācijas Aģentūra”

40003192154

D58/334

2014

200.00

200.00

06.05.2015.

130071614

8

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/85

2015

100.00

100.00

08.10.2015.

133061115

9

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/333

2015

50.00

40.00

28.09.2015.

136009515

10

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/171

2015

200.00

150.00

26.10.2015.

117009515

11

Vārds Uzvārds

personas kods

D58/238

2015

70.00

70.00

06.11.2015.

117013215

KOPĀ:

3025.00

2450.00

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja apliecina, ka, atbilstoši likumdošanai un saskaņā ar tiesu spriedumiem, naudas sodu piedziņa nav iespējama


Lejupielāde: DOC un PDF