Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 362

protokols Nr. 16, 8. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksu dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1 panta 2.punktam, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš attiecīgās pašvaldības, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādas juridiskās personas izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:

2015.gada 27.aprīlī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00083464328079) par Akciju sabiedrības „SAL-DEKOR” (reģistrācijas Nr.40003022851) izslēgšanu no komercreģistra.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.1panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst Akciju sabiedrības „SAL-DEKOR” (reģistrācijas Nr.40003022851):

1. Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu par zemes īpašumu Jūrkalnes ielā 8, Jūrmalā, 54,17 EUR;

2. Nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu par ēkas īpašumu Jūrkalnes ielā 8, Jūrmalā, 44,45 EUR.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF