Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 57

protokols Nr. 5, 47. punkts

Par Eduarda Pāvula ielas nosaukuma
piešķiršanu Jūrmalā izvērtēšanu

Jūrmalas pilsētas dome izskatot Latvijas Nacionālā teātra aktrises H.D. priekšlikumu (izteikts 2014.gada 20.oktobra iedzīvotāju pieņemšanā pie priekšsēdētāja Gata Trukšņa) nosaukt Jūrmalā par godu slavenajam latviešu aktierim Eduardam Pāvulam ielu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Latviešu aktieris Eduards Pāvuls dzimis 1927.gada 7.jūlijā Jūrmalā un Jūrmalā dzīvojis visu savu dzīvi. 1994.gada 25.oktobrī aktieris Eduards Pāvuls bija starp pirmajiem, kas atjaunotajā Latvijā saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. Aktieris 2006.gadā atzīts par Jūrmalas Gada cilvēku. 2006.gada 14.jūlijā Eduards Pāvuls ir miris.

Aktieris Eduards Pāvuls savas dzīves laikā dzīvojis nekustamajā īpašumā Gāršas ielā 3A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 2208.

Šobrīd uz Gāršas ielas atrodas trīspadsmit nekustamie īpašumi – Gāršas iela 1, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2211, Gāršas iela 1A, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2217, Gāršas iela 1B, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2218, Gāršas iela 3, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2207, Gāršas iela 3A, Jūrmala kadastra apzīmējums 1300 015 2207, Gāršas iela 4, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2807, Gāršas iela 5, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2205, Gāršas iela 6, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2805, Gāršas iela 7, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2212, Gāršas iela 8, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2125, Gāršas iela 9, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2124, Gāršas iela 10, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2123, Gāršas iela 11, Jūrmala, kadastra apzīmējums 1300 015 2122.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 8.punktu privātpersonas oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu veidošanā Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā sadarbojas ar šo noteikumu III. nodaļā minētajām vietvārdu piešķīrējinstitūcijām. Priekšlikumus par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanu, vietvārdu statusa maiņu un rakstības formas precizēšanu dabas objektiem privātpersonas iesniedz izvērtēšanai attiecīgajā pašvaldībā. Pašvaldība pieņem lēmumu par priekšlikuma tālāku virzību vai noraidīšanu, sniedzot pamatotu atbildi privātpersonai.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) ir divi priekšlikumi attiecībā uz Eduarda Pāvula ielas nosaukuma piešķiršanu Jūrmalā:

1. mainīt Gāršas ielas, Jūrmalā, nosaukumu uz Eduarda Pāvula iela saskaņā ar lēmuma pielikumu;

2. mainīt Gaismas ielas, Jūrmalā, nosaukumu uz Eduarda Pāvula iela saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Gaismas iela 2809, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 015 2809, atrodas netālu no aktiera Eduarda Pāvula dzīves vietas, posmā no Gāršas ielas līdz Piekrastes ielai. Šobrīd uz Gaismas ielas neatrodas neviens nekustamais īpašums.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 8.punktu un 2015.gada 7.janvāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai nosūtīt informatīvu vēstuli nekustamo īpašumu īpašniekiem Gāršas ielā, Jūrmalā, ar lūgumu sniegt rakstisku viedokli par Gāršas ielas, Jūrmalā, vai Gaismas ielas, Jūrmalā, nosaukumu maiņu uz nosaukumu Eduarda Pāvula iela saskaņā ar grafisko pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF