Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 48

protokols Nr. 5, 32. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā
ar projektu „Make a step forward”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Make a step forward” (Izdari soli uz priekšu).

2. Noteikt projekta mērķi – nosūtīt vienu Eiropas brīvprātīgā darba dalībnieku brīvprātīgajā darbā uz Gruziju.

3. Noteikt projekta ieguvumu – nosūtītais dalībnieks ir veicis brīvprātīgo darbu Gruzijā.

4. Noteikt projekta īstenošanas termiņu no 2015.gada jūnija līdz 2016.gada jūnijam.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 3 948.50, no kuriem 100% ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu EUR 1381.98 apmērā paredzēt no Jūrmalas pašvaldības 2015.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF