Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 43

protokols Nr. 5, 12. punkts

Par izglītības tīkla sakārtošanas jautājumiem un
iespējamo jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu

Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 2015.gada 11.februāra vēstuli Nr.0220150448/A258 „Aptauja par Izglītības tīkla sakārtošanas jautājumiem un Iespējamo Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu”, lai Latvijas Pašvaldību savienība un Izglītības un zinātnes ministrija gūtu priekšstatu par pašvaldību vērtējumu par sava novada vai pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj

1. Sniegt šādas atbildes uz aptaujas jautājumiem:

1.1. Jautājums: „Vai plānojat izmaiņas sava novada/pilsētas izglītības iestāžu tīklā ar 2015.gada 1.septembri?” – Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbilde – „Nē”.

1.2. Jautājums: „Vai uzskatāt, ka izglītības iestāžu tīkls jūsu novadā/ pilsētā jau ir sakārtots un izmaiņas būs nepieciešamas?” - Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbilde – „Izmaiņas būs nepieciešamas 2017.gadā”.

1.3. Jautājums: „Vai jauno pedagogu darba samaksas modeli jūsu novads/ pilsēta ir gatava ieviest? - Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbilde – „Jauno pedagogu darba samaksas modeli ieviesīsim, atbilstoši normatīvajam regulējumam”.

2. Uzdot Izglītības pārvaldei sagatavot Jūrmalas pilsētas domes atbildi Latvijas Pašvaldību savienībai un to nosūtīt.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF