Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 41

protokols Nr. 19, 19. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11
„Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”:

Nolikuma 19.punktu izteikt šādā redakcijā:

„19. Iestādē izglītojamos uzņem no pusotra gada vecuma.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF