Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 36

protokols Nr. 16, 30. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra
nolikumā Nr.22 „Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums”

Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra nolikuma Nr.22 „Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums” 4.2.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:

„4.2. Komisijā darbojas 6 (seši) locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF