Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 10

protokols Nr. 5, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11
„Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums ”

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums ” šādu grozījumu:

Papildināt ar 18.4.apakšpuntu šādā redakcijā:

„18.4. Skolas 1.klasē izglītojamo uzņemšana notiek saskaņā ar Dibinātāja noteikto kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamo uzņemšanu izglītības iestādē un to pieņemšanas termiņiem”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF