Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 23

protokols Nr. 12, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Novirzīt no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” 294 807 euro (klasifikācijas kods 04.900.2275) Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

1.1. programmai „Sporta pasākumi” 194 200 euro, tajā skaitā:

1.1.1. aktivitātei „Biedrība „Basketbola klubs Jūrmala”” 44 200 euro (klasifikācijas kods 08.100.2279);

1.1.2. aktivitātei „Jūrmalas skriešanas svētki pludmalē” 150 000 euro (klasifikācijas kods 08.100.2279),

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 20.pielikumu;

1.2. programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Ielu segumu kapitālais remonts” 100 607 euro (04.510.5250),

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 3.pielikumu.

2. Samazināt asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Integrācijas projektu īstenošana” aktivitātei „Sabiedrības integrācijas programmas realizācija” par 6 579 euro (klasifikācijas kods 08.300.3263), attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 24.pielikumu, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 6 579 euro:

2.1. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta „Pilnveido sevi brīvprātīgajā darbā” īstenošanai 2 489 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1147 270 euro;

09.510.1150 1 230 euro;

09.510.1210 354 euro;

09.510.2231 175 euro;

09.510.2311 50 euro;

09.510.2322 70 euro;

09.510.2390 340 euro;

2.2. Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmai „Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā” projekta „Multimediāla prezentācija un TV raidījums „Jūrmala uz iedvesmas viļņa”” īstenošanai 4 090 euro, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.620.1150 4 050 euro;

08.620.2322 40 euro,

attiecīgi precizējot saistošo noteikumu 26.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF