Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 161

protokols Nr. 8, 17. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas programmas
Nordplus Junior 2014 projektu konkursā „Eko-mijiedarbība”

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2013.gada 17.decembra aicinājumu izglītības iestādēm un organizācijām iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu programmā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas dalību Eiropas Komisijas programmas Nordplus Junior 2014 projektu konkursā „Eko-mijiedarbība” (Eco- interaction).

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. stiprināt sadraudzību starp skolām, apmainoties pieredzē par ekoskolu darbību Latvijā un Somijā,

2.2. veicināt informācijas tehnoloģiju prasmju attīstīšanu un radošumu, sagatavojot mācību materiālus vienaudžu turpmākai apmācībai,

2.3. veicināt veselīga dzīvesveida paradumu ieviešanu skolēnu ikdienā.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 12 mēneši no 2014.gada 15.augusta.

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 12 920.00, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 12 920.00 (100%).

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 15.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas direktorei Irēnai Kausiniecei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF