Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 160

protokols Nr. 8, 16. punkts

Par dalību Eiropas „Komisijas programmas „Erasmus+” mācību mobilitātes
projektu konkursa aktivitātē „KA101 Skolotājs –mācīšanās līderis””

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 12.decembra uzsaukumu „Call for proposals 2013 – EAC/S11/13 – Erasmus+ programme”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+” mācību mobilitātes projektu konkursa aktivitātē „KA101- „Skolotājs-mācīšanās līderis (Teachers as the leaders of the study process)””.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. izmantojot mācību mobilitāti, pilnveidot skolotāju svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes mācību stundu organizēšanā, izmantojot projektu metodi,

2.2. sagatavot skolotājus-mācīšanās līderus starptautiskas pieredzes nodošanai kolēģiem un citiem skolotājiem.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 12 mēneši no 2014.gada 1.jūlija.

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 28 070.00, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 28 070.00 (100%).

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 15.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas direktorei Irēnai Kausiniecei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF