Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 158

protokols Nr. 8, 14. punkts

Par dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursā
aktivitātē „KA101 – Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam””

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 12.decembra uzsaukumu „Call for proposals 2013 — EAC/S11/13 — Erasmus+ programme”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas dalību Eiropas Komisijas programmas „Erasmus+ atklātā projektu konkursā aktivitātē „KA101 – Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam” ar projekta pieteikumu „Satura un valodas integrētās apmācības (Content and language integrated learning - CLIL) ieviešana Latvijas un Grieķijas skolās”.

2. Noteikt projekta mērķus:

2.1. attīstīt skolas administrācijas un pedagogu komandas darbu jaunu mācību programmu un metodiku izstrādāšanā;

2.2. partnerskolā Grieķijā dalīties pieredzē, lai gūtu jaunas zināšanas un paaugstinātu prasmes darbā svešvalodu apmācībā;

2.3. partneru skolās veikt pilotstundu izmēģinājumus.

3. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku 12 mēneši no 2014.gada 1.septembra.

4. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 11235,00 EUR, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 11235,00 EUR (100%).

5. Projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2014.gada 15.aprīlim uzdot Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas direktorei Initai Vankai - Treifeldei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF