Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.aprīlīNr. 154

protokols Nr. 8, 10. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēta projekta
„Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” noslēgumu

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 20.marta rīkojumu Nr.84 „Par projektu konkursu „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”” un starp Jūrmalas pilsētas domi un Izglītības un zinātnes ministriju 2013.gada 12.jūlijā noslēgtā Līguma par projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ietvaros īstenojamo projektu īstenošanu Nr.01-27/209, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansētu projektu „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu (Projekta noslēguma ziņojums).

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 8 535.25 (Ls 5 998.61) (2.pielikums „Projekta „Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm” budžeta kopsavilkums (latos)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta "Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm " finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansējums EUR 4 267.63 (Ls 2 999.31) (50%);

2.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 4 267.62 (Ls 2 999.30) (50%).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.154

(protokols Nr.8, 10.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas

izglītības iestādēm

Līguma/vienošanās Nr.

2013.gada 12.jūlija līgums Nr.01-27/209 par projektu konkursa „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” ietvaros īstenojamo projektu”

Darbības programmas nosaukums:

-

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

-

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis bija mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanas pilnveidošana Jūrmalas pilsētā.

Projekta tiešais mērķis bija sporta inventāra iegāde Jūrmalas skolām, mācību priekšmeta „Sports” standarta realizācijai.

Projekta aktivitātes un to izpilde*

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Inventāra iegāde

Mazie futbola vārti – 2 gab.

Mazie futbola vārti – 2 gab.

-

Futbola bumba – 25 gab.

Futbola bumba – 25 gab.

-

Futsal bumba - 25 gab.

Futsal bumba - 25 gab.

-

Futbola vārti – 2 gab.

Futbola vārti – 2 gab.

-

Saliekamie futbola vārti POP-UP – 2 gab.

Saliekamie futbola vārti POP-UP – 2 gab.

-

Volejbola bumba Mikasa MVA330 – 51 gab.

Volejbola bumba Mikasa MVA330 – 51 gab.

-

Volejbola bumba – 21 gab.

Volejbola bumba – 21 gab.

-

Volejbola tīkls ar trosi – 1 gab.

Volejbola tīkls ar trosi – 1 gab.

-

Basketbola bumba (ādas imitācija) – 30 gab.

Basketbola bumba (ādas imitācija) – 30 gab.

-

Basketbola grozu stīpas Sure Shot ar 105 kg slodzes izturību – 2 gab.

Basketbola grozu stīpas Sure Shot ar 105 kg slodzes izturību – 2 gab.

-

Mazā basketbola bumba (Izmērs 5) – 6 gab.

Mazā basketbola bumba (Izmērs 5) – 6 gab.

-

Bumbu maiss Rantzows – 1 gab.

Bumbu maiss Rantzows – 1 gab.

-

Florbola vārti – 2 gab.

Florbola vārti – 2 gab.

-

Florbola nūja – 72 gab.

Florbola nūja – 72 gab.

-

Florbola bumbiņu komplekts – 6 kompl.

Florbola bumbiņu komplekts – 6 kompl.

-

Badmintona raķetes – 20 gab.

Badmintona raķetes – 20 gab.

-

Badmintona tīkls-sacensību – 4 gab.

Badmintona tīkls-sacensību – 4 gab.

-

Badmintona volāniņi - kompl. – 2 kompl.

Badmintona volāniņi - kompl. – 2 kompl.

-

Lecamaukla (regulējama) – 13 gab.

Lecamaukla (regulējama) – 13 gab.

-

Lecamaukla 10m – 3 gab.

Lecamaukla 10m – 3 gab.

-

Lecamauklu komplekts 8mm, 3300mm (10gab) – 1 kompl.

Lecamauklu komplekts 8mm, 3300mm (10gab) – 1 kompl.

-

Lecamauklu komplekts 8mm, 2800mm (10gab) – 1 kompl.

Lecamauklu komplekts 8mm, 2800mm (10gab) – 1 kompl.

-

Vingrošanas paklāji – 15 gab.

Vingrošanas paklāji – 15 gab.

-

Vingrošanas sols (4m) – 4 gab.

Vingrošanas sols (4m) – 4 gab.

-

Rāpšanās virve – 1 gab.

Rāpšanās virve – 1 gab.

-

Vilkšanas virve – 1 gab.

Vilkšanas virve – 1 gab.

-

Zviedru siena – 1 gab.

Zviedru siena – 1 gab.

-

Vingrošanas ritenītis – 2 gab.

Vingrošanas ritenītis – 2 gab.

-

Lecammaisu komplekts (kompl.6.gab) – 2 kompl.

Lecammaisu komplekts (kompl.6.gab) – 2 kompl.

-

Plastmasas vingrošanas apļi – 15 gab.

Plastmasas vingrošanas apļi – 15 gab.

-

Frīsbija mērķi – 2 gab.

Frīsbija mērķi – 2 gab.

-

Mērlente-50m – 1 gab.

Mērlente-50m – 1 gab.

-

Hronometrs – 4 gab.

Hronometrs – 4 gab.

-

Konusi - 1 kompl.

Konusi - 1 kompl.

-

Stafešu kociņi – 2 kompl.

Stafešu kociņi – 2 kompl.

-

Handbola bumba Selekt Solera – 18 gab.

Handbola bumba Selekt Solera – 18 gab.

-

Tūrisma virve-50m – 1 gab.

Tūrisma virve-50m – 1 gab.

-

Tūrisma karabīnes – 5 gab.

Tūrisma karabīnes – 5 gab.

-

Publicitāte

Informācijas izvietošana Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv – 1 reize

Informācijas izvietošana Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv – 1 reize

-

Informācijas izvietošana „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” – 2 reizes

Informācijas izvietošana „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” – 2 reizes

-

*Papildus informācija 1.1. pielikumā „Sporta inventāra sadalījums Jūrmalas izglītības iestādēm”

Projektā veiktie grozījumi

Projektā īstenošanas laikā grozījumi tika veikti vienu reizi. 2013.gada septembrī Iepirkuma procedūras ar Id.Nr.JPD2013/102 rezultātā bija radies ietaupījums projekta budžetā par LVL 1 094.67 (1 557.58 EUR). Konsultējoties ar Izglītības un zinātnes ministriju, tika pieņemts lēmums lūgt grozījumus sporta inventāra vienību skaitā, palielinot to atbilstoši ietaupītam finansējumam. Tādējādi, Izglītības un zinātnes ministrijai tika sagatavoti grozījumi projektā, kas paredzēja:

1)izmantot ietaupītos finanšu līdzekļus papildus sporta inventāra iegādei;

2) ņemot vērā laika grafiku, lai varētu savlaicīgi veikt norēķinus ar piegādātājiem un iesniegt atskaites Izglītības un zinātnes ministrijā, tika lūgts maksimāli iespējamais projekta termiņa pagarinājums – 2013.gada 31.decembris.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

12.07.2013.-15.11.2013.

12.07.2013.-31.12.2013.

Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, radās finanšu resursu atlikums. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņoja grozījumus projektā, palielinot inventāra skaitu, atbilstoši finanšu resursu atlikumam.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Inventāra iegāde

-

-

-

-

-

-

X

X

X

-

Publicitāte

-

-

-

-

-

-

X

X

-

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Tika pagarināts projekta pabeigšanas termiņš no 15.11.2013. uz 31.12.2013. Par iemeslu bija iepirkuma rezultāta radušais finanšu ietaupījums, kuru Izglītības un zinātnes ministrija akceptēja apgūt pilnā apmērā, iepērkot papildus sporta inventāru.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Inventāra iegāde

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

Publicitāte

-

-

-

-

-

-

X

X

Projekta komanda

· Projekta vadītāja – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Jekaterina Milberga (67093932; jekaterina.milberga@jpd.gov.lv);

· Projekta grāmatvede – Centralizētās grāmatvedības grāmatvede Baiba Birzniece (67093922; baiba.birzniece@jpd.gov.lv )

Secinājumi un priekšlikumi

Jūrmalas pilsētas dome īstenojot projektu iegādājās sporta inventāru visām Jūrmalas skolām (15 pašvaldības skolās - 3 sākumskolās, 4 pamatskolās un 8 vidusskolās), atbilstoši iesniegtajiem pieprasījumiem, kas sekmēja mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanas pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā, tādējādi, izpildot projekta vispārējo mērķi. Kopējā mērķa grupa - 4093 izglītojamie no 1.-12. klasei saņēmuši sporta inventāru. Iegādātais inventārs jau tiek izmantots nodarbībām vingrošanā, vieglatlētikā, basketbolā, futbolā, volejbolā, rokasbumbā, florbolā, frīsbijā, badmintonā un tūrismā. Lai izvērtētu projekta rezultātus, skolām tika lūgts aizpildīt apmierinātības un piegādāto preču kvalitātes novērtēšanas anketu, kā arī sniegt skolēnu viedokli par jauno inventāru. Rezultātā tika secināts, ka projektu pozitīvi vērtē gan skolu vadība, gan skolēni. Kopumā izglītības iestādes ir apmierinātas ar projekta ieviešanu un norāda, ka labprāt piedalītos līdzīgos projektos arī nākotnē, tādējādi uzlabojot un dažādojot mācību priekšmeta „Sports” apguvi.

Projekts ir īstenots saskaņā ar līgumu. Projekta aktivitātes ir izdevies īstenot ar LVL 1.39 ekonomiju, apgūstot 99.98% projektam paredzētā finansējuma, kas vērtējams pozitīvi.


1.1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.154

(protokols Nr.8, 10.punkts)

Sporta inventāra sadalījums Jūrmalas izglītības iestādēm*

Lielupes vidusskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Lielupes vidusskolai (vienību skaits)

LVL kopsumma

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

10 gab.

246.83

Volejbola bumba

3 gab.

27.59

Florbols

Florbola nūja

12 gab.

60.84

Vieglatlētika

Hronometrs

2 gab.

18.8

KOPĀ:

354.06

Alternatīvā skola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Alternatīvā skola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Vingrošana

Vingrošanas sols (4m)

2 gab.

74.06

Zviedru siena

1 gab.

177.55

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

3 gab.

94.38

KOPĀ:

345.99

Majoru vidusskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Majoru vidusskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Basketbols

Basketbola bumba

8 gab.

191.96

Basketbola grozu stīpa

2 gab.

324.52

KOPĀ:

516.48

Sākumskola "Ābelīte"

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Sākumskola "Ābelīte" (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Futbola bumba

5 gab.

35.22

Futbola bumba iekštelpām (Futsal)

10 gab.

68.76

Florbols

Florbola nūja

10 gab.

50.7

Florbola bumbiņu komplekts

1 kompl.

3.39

Vingrošana

Plastmasa vingrošanas apļi

15 gab.

20.51

Vingrošanas paklāji

4 gab.

39.98

Vieglatlētika

Stafešu kociņu komplekts

2 kompl.

9.97

Badmintons

Badmintona raketes

4 gab.

30.58

Tīkls-sacensību

1 gab.

17.08

Handbols

Handbola bumba

2 gab.

17.16

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

2 gab.

49.38

KOPĀ:

342.73

Sākumskola "Taurenītis"

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Sākumskola "Taurenītis" (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Futbola vārti

2 gab.

902.88

KOPĀ:

902.88

Jaundubultu vidusskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Jaundubultu vidusskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Futbola bumba iekštelpām (Futsal)

3 gab.

20.62

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

7 gab.

172.79

Volejbola bumba

6 gab.

55.18

Florbols

Florbola nūja

10 gab.

50.7

Florbola bumbiņu komplekts

2 kompl.

6.77

Vingrošana

Tūrisma virve

1 gab.

40.9

Tūrisma karabīnes

5 gab.

51.12

Vingrošanas ritenītis

2 gab.

5.74

KOPĀ:

403.82

Pumpuru vidusskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Pumpuru vidusskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Futbola bumba- Futsal

2 gab.

13.74

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

6 gab.

148.1

Volejbola bumba

2 gab.

18.39

Basketbols

Basketbola bumba

2 gab.

47.99

Vingrošana

Lecamaukla 10m

3 gab.

16.44

Lecamauklu komplekts 8mm, 3300mm (10gab)

1 kompl.

9.12

Lecamauklu komplekts 8mm, 2800mm (10gab)

1 kompl.

8.23

Handbols

Handbola bumba

13 gab.

111.53

KOPĀ:

373.54

Vaivaru pamatskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Vaivaru pamatsskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Florbols

Florbola nūja

16 gab.

81.11

Florbola bumbiņu komplekts

1 kompl.

3.39

Vingrošana

Vingrošanas sols (4m)

2 gab.

177.67

Basketbols

Basketbola bumba

3 gab.

71.99

KOPĀ:

334.16

Mežmalas vidusskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Mežmalas vidusskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Mazie futbola vārti

2 gab.

40.15

Futbola bumba

3 gab.

21.12

Basketbols

Basketbola bumba

6 gab.

143.97

Florbols

Florbola nūja

10 gab.

50.70

KOPĀ:

255.94

Kauguru vidusskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Kauguru vidusskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Futbola bumba

2 gab.

14.08

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

5 gab.

123.42

Volejbola bumba

5 gab.

45.99

Volejbola tīkls ar trosi

1 gab.

32.28

Badmintons

Badmintona raķetes

10 gab.

76.48

Badmintona sacensību tīkls

2 gab.

34.18

Badmintona volāniņu komplekts

1 kompl.

2.98

Vingrošana

Lecamaukla (regulējama)

5 gab.

12.02

KOPĀ:

341.43

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Vingrošana

Vingrošanas paklāji

11 gab.

109.94

Futbols

Futbola bumba

2 gab.

14.09

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

5 gab.

123.42

Basketbols

Basketbola bumba

4 gab.

95.98

KOPĀ:

343.43

Sākumskola "Atvase"

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Sākumskola "Atvase" (vienību skaits)

LVL kopsumma

Volejbols

Volejbola bumba Mikasa MVA330

13 gab.

320.88

Basketbols

Bumbu maiss

1 gab.

12.78

Florbols

Florbola bumbiņu komplekts

1 kompl.

3.39

Handbols

Handbola bumba

3 gab.

25.73

KOPĀ:

362.78

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Jūrmalas valsts ģimnāzija (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Futbola bumba

10 gab.

70.42

Futbola bumba iekštelpām (Futsal)

10 gab.

68.7

Saliekamie futbola vārti POP-UP

2 gab.

50.31

Basketbols

Basketbola bumba

2 gab.

47.99

Vingrošana

Lecammaisu komplekts (kompl.6.gab)

1 kompl.

66.12

Frisbijs

Frisbija mērķi

2 gab.

30.69

KOPĀ:

334.23

Slokas pamatskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Slokas pamatsskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Futbols

Futbola bumba

3 gab.

21.12

Volejbols

Volejbola bumba

5 gab.

45.97

Basketbols

Basketbola bumba

5gab.

119.98

Basketbola bumba (mazā)

6 gab.

143.97

Florbols

Florbola nūja

6 gab.

30.42

Vingrošana

Lecamaukla (regulējama)

8 gab.

19.23

Vieglatlētika

Mērlente

1 gab.

49.02

Hronometrs

2 gab.

18.81

KOPĀ:

448.52

Ķemeru vidusskola

Sporta veids

Inventāra nosaukums

Ķemeru vidusskola (vienību skaits)

LVL kopsumma

Florbols

Florbola vārti

2 gab.

62.02

Flurbola bumbiņas - Aero

1 kompl.

3.39

Florbola nūja

8 agb.

40.56

Badmintons

Badmintona raķetes

6 gab.

45.88

Badmintona tīkls - sacensību

1 gab.

17.08

Badmintona volāniņu komplekts

1 kompl.

2.97

Vingrošana

Rāpšanās virve

1 gab.

46.97

Vilkšanas virve

1 gab.

44.42

Lecammaisu komplekts (kompl.6.gab)

1 kompl.

66.11

Vieglatlētika

Konusi - komplekts

1 kompl.

9.22

Kopā:

338.62

KOPSUMMA:

5 998.61

*Sadalījums atbilstoši skolu pieprasījumiem, sākotnēji plānots vienai skolai LVL 400, tomēr balstoties uz iepirkuma rezultātiem, atsevišķu skolu pieprasījumi pārsniedza sākotnēji izvirzīto finanšu apmēru. Skolām, kurām šis finansējums bija mazāks par LVL 300, tika dota iespēja pasūtīt papildus sporta inventāru.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.154

(protokols Nr.8, 10.punkts)

„Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm”

budžeta kopsavilkums (latos)

IEŅĒMUMI

Apstiprinātais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

IZM finansējums

JPD finansējums

IZM finansējums

JPD finansējums

IZM finansējums

JPD finansējums

KOPĀ

6 000.00

3 000.00

3 000.00

5 998.61

2 999.31

2 999.30

99.98

99.98

99.98

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

Apstiprinātais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

IZM finansējums

JPD finansējums

IZM finansējums

JPD finansējums

IZM finansējums

JPD finansējums

Inventāra (vērtībā līdz Ls 150.00 par vienību ar kalpošanas laiku masāku par 1 gadu) iegāde

4 772.10

2 386.05

2 386.05

4 771.21

2 385.61

2 385.60

99.98

99.98

99.98

Pārējo iepriekš neklasificēto pamatlīdzekļu iegāde

1 227.90

613.95

613.95

1 227.40

613.70

613.70

99.96

99.96

99.96

KOPĀ:

6 000.00

3 000.00

3 000.00

5 998.61

2 999.31

2 999.30

Īpatsvars,

100%

50%

50%

100%

50%

50%

Bilance

0

0

*Detalizētu projekta izdevumu tāmi skatīt pielikumā Nr.2.1. "Pārskats par iestādes izdevumu tāmes izpildi"


2.1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.154

(protokols Nr.8, 10.punkts)

Sporta inventāra iegādes programma

PĀRSKATS PAR IESTĀDES
 IZDEVUMU TĀMES IZPILDI

Finansēšanas līguma numurs:

01-27/209

Projekta identifikācijas numurs:

01-14/2492

Projekta iesniedzējs:

Jūrmalas pilsētas dome

Piešķirtais finansējums:

3000

Pāskaitītā finansējuma izlietojums (%)

99.98

Apakšprogramma, no kuras saņemti finanšu līdzekļi

0904

Kods

Izdevumu veids

Apstiprināts
 tāmē
LVL

Faktiski
 izlietots
LVL

2312

Inventārs (vērtībā līdz Ls 150 par vienību ar kalpošanas laiku mazāku par vienu gadu)

4 772.10

4 771.21

Mazie futbola vārti

40.18

40.15

Futbola bumba

176.10

176.05

Futsal bumba

171.84

171.82

Saliekamie futbola vārti POP-UP

50.34

50.31

Volejbola bumba Mikasa MVA330

1 258.90

1258.88

Volejbola bumba

193.14

193.12

Volejbola tīkls ar trosi

32.30

32.28

Basketbola bumba (ādas imitācija)

719.86

719.83

Mazā basketbola bumba (izmērs 5)

144.00

143.97

Bumbu maiss Rantzows

12.80

12.78

Florbola vārti

62.04

62.02

Florbola nūja

365.06

365.03

Florbola bumbiņas Aero-kompl.

20.36

20.33

Badmintona raķetes

152.96

152.94

Badmintona tīkls-sacensību

68.36

68.34

Badmintona volāniņu kompl.

5.98

5.95

Lecamaukla (regulējama

31.18

31.15

Lecamaukla 10m

16.46

16.44

Lecamauklu komplekts 8mm, 3300mm (10 gab)

9.14

9.12

Lecamauklu komplekts 8mm, 2800mm (10 gab)

8.26

8.23

Vingrošanas paklāji

149.94

149.92

Vingrošanas sols (4m)

355.38

355.35

Rāpšanās virve

47.00

46.97

Vilkšanas virve

44.44

44.42

Zviedru siena

94.40

94.38

Vingrošanas ritenītis

5.76

5.74

Lecammaisu komplekts (kompl.6.gab.)

132.26

132.23

Plastmasas vingrošanas apļi

20.54

20.51

Frisbija mērķi

30.70

30.69

Mērlente-50m

49.04

49.02

Hronometrs

37.64

37.61

Konusi-kompl.

9.24

9.22

Stafešu kociņi - kompl.

10.00

9.97

Handbola bumba Selekt Solera

154.44

154.42

Tūrisma virve - 50m

40.92

40.9

Tūrisma karabīnes

51.14

51.12

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

1 227.90

1 227.40

Basketbola grozu strīpas Sure Shot ar 105 kg slodzes izturību

325.00

324.52

Futbola vārti

902.90

902.88

Kopā:

6 000.00

5 998.61


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.154

(protokols Nr.8, 10.punkts)

Pārskats par projekta "Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm" finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Funkcionālās klasifikācijas kods:09.210.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu (LVL, : EUR 8535.25 (LVL 5998.61), t.sk, IZM finansējums EUR 4267.63 (LVL 2 999.31) (50%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums EUR 4267.62 (LVL 2999.30) (50%).

Pozīcija

Apstiprinātais plāns EUR

Apstiprinātais plāns LVL

Izpilde EUR

Izpilde LVL

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

8 536

6 000

8 535

5 998

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

4 268

3 000

4 268

2 999

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

IZM līdzfinansējums - 18.6.2.0.

4 268

3 000

4 267

2 999

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

8 536

6 000

8 535

5 998

IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā

8 536

6 000

8 535

5 998

Kods

Koda nosaukums

8 536

6 000

8 535

5 998

2312

Inventārs

6 789

4 772

6 789

4 771

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi

1 747

1 228

1 746

1 227

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Lejupielāde: DOC un PDF