Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 48

protokols Nr. 3, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augustā lēmumā Nr.483
„Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju””

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 2.pantu un, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 1.aprīļa lēmuma Nr.262 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” nodošanu privatizācijai” un 2012.gada 7.jūnija lēmuma Nr.318 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas pamatprincipiem” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augustā lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju” lēmuma 3.punktā vārdus „sešu mēnešu laikā ” aizstājot ar vārdiem un cipariem „līdz 2014.gada 20.februārim”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF