Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 34

protokols Nr. 3, 11. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres
līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 10.panta pirmo daļu un 11.panta otro daļu, un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.34

(protokols Nr.3, 11.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

dzim. gads

Sociālās dzīvojamās platības adrese, platība

Lēmums

1.

J.S. 1976 g.,

A.G. 1996 g.

A.S. 2004 g.

A.S. 2005 g.

M.S. 2006 g.

V.S. 2008 g.

***,

ist. Nr.1,4,

32 m2

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

M.B. 1941 g.

A.B. 1963 g.

***,

ist. Nr.5,

21.60 m2

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

H.L. 1943 g.

***,

ist. Nr. 2,

19.78 m2

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.34

(protokols Nr.3, 11.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

dzim. gads

Sociālās dzīvojamās platības adrese, platība

Lēmums

1.

S.A.1968 g.

A.A. 1966 g.

***,

1-ist.dzīv.,

16.10 m2

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

T.U. 1970 g.

A.K. 2004 g.

***,

1-ist.dzīv.,

34.20 m2

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF