Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 29

protokols Nr. 3, 5. punkts

Par „Pasaules senioru spēļu 2013” (World Master Games)
Jūrmalas senioru - medaļu ieguvēju prēmēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.5.punkta 9.5.1., 9.5.2. un 9.5.3.apakšpunktiem un 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvas „Pasaules senioru spēļu 2013” (World Master Games) Jūrmalas senioriem – medaļu ieguvējiem un viņu treneriem, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.29

(protokols Nr.3, 5.punkts)

Pasaules senioru spēļu 2013 (Worls Master Games) Jūrmalas seniori – medaļu ieguvēji

Sporta veids

Sportists

vieta

Summa EUR

Treneris

Summa EUR

Basketbols

A.Č.

3

400.00

I.J.

3

400.00

E.V.

3

400.00

R.R.

3

400.00

Ē.A.

3

400.00

V.M.

3

400.00

J.B.

3

400.00

A.K.

3

400.00

V.K.

3

400.00

J.K.

3

400.00

Kopā

4000.00

Airēšana

V.M.

1;1;1;1;1;1;3

4500.00

S.G.

1;1

1400.00

V.M.

700.00

J.G.

2;2

1100.00

J.L.

2;3;3

1400.00

Kopā

8400.00

700.00

Kopā

12400.00

700.00


Lejupielāde: DOC un PDF