Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 28

protokols Nr. 3, 4. punkts

Par Eiropas volejbola konfederācijas (CEV)
starptautisko sacensību organizēšanu pludmales volejbolā
Jūrmalā 2014.gada 28. – 31.augustā

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Organizēt Eiropas volejbola konfederācijas (CEV) starptautisko „Satelīta” sacensību posmu Jūrmalā 2014. gada 28.-31. augustā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF