Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 21

protokols Nr. 15, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17
„Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„Pārvaldē ir šādas nodaļas – Būvniecības nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa un Iepirkumu birojs.”

2. Svītrot no nolikuma 6.5., 6.6., un 10.punktus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF