Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2014.gada 10.aprīļa 151.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2014.gada 16.janvāra 2.lēmumu

2013.gada 12.decembrīNr. 710

protokols Nr. 30, 14. punkts

Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita
limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 4.decembra atzinumu (protokola Nr.1.1-81/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt 2014.gada zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.710

(protokols.30, 14.punkts)

N.

Nomnieks

Personas

2014.gads

p.

Iesnieguma

datums

(juridiska vai fiziska

kods vai reģ.

Adrese

zivju

reņģu

reņģu

lucīšu

zivju

reņģu

zivju

k.

persona)

Nr.

tīkli

tīkli

tīkli no 01.12. līdz 15.04.

murdi

murdi

stāvv.

āķi

1.

19.11.2013.

A.Č.

***

***

1

1

2.

27.11.2013.

A.K.

***

***

1

3.

11.11.2013.

A.M.

***

***

1

1

4.

08.10.2013.

A.T.

***

***

1

5.

13.11.2013.

A.V.

***

***

1

1

6.

27.11.2013.

A.J.

***

***

1

1

7.

01.10.2013.

A.Z.

***

***

1

1

8.

11.10.2013.

A.T.

***

***

1

1

9.

08.11.2013.

A.D.

***

***

1

10.

27.11.2013.

A.T.

***

***

1

1

11.

28.11.2013.

A.V.

***

***

1

12.

08.10.2013.

A.A.

***

***

1

1

13.

05.11.2013.

A.E.

***

***

1

1

14.

11.10.2013.

A.Ķ.

***

***

1

1

15.

11.11.2013.

A.L.

***

***

1

1

16.

11.112013.

D.S.

***

***

1

17.

08.11.2013.

D.D.

***

***

1

18.

11.10.2013.

D.U.

***

***

1

1

19.

14.10.2013.

D.G.

***

***

1

100

20.

05.11.2013.

D.M.

***

***

1

1

21.

30.10.2013.

D.Z.

***

***

1

1

22.

19.11.2013.

E.E.

***

***

1

1

23.

11.10.2013.

E.K.

***

***

1

1

1

24.

05.11.2013.

E.B.

***

***

1

1

100

25.

07.11.2013.

E.B.

***

***

1

1

26.

30.10.2013.

E.L.

***

***

1

1

27.

28.10.2013.

E.K.

***

***

1

28.

11.10.2013.

E.R.

***

***

1

1

1

100

29.

03.10.2013.

E.O.

***

***

1

1

30.

15.11.2013.

E.P.

***

***

1

1

100

31.

22.10.2013.

Ē.L.

***

***

1

1

32.

25.10.2013.

G.B.

***

***

1

1

33.

27.11.2013.

G.A.

***

***

1

1

34.

09.10.2013.

Ģ.Š.

***

***

1

1

1

35.

05.11.2013.

H.M.

***

***

1

1

36.

11.11.2013.

H.S.

***

***

1

1

37.

14.11.2013.

IK "Kukurznīts

I.T.

40002150740

Bigauņciems, "Avoti"

2

1

1

4

2

38.

23.10.2013.

IK "Penčers" J.E.

40002111512

Jūrmala, Loču 6a

6

5

39.

14.11.2013.

IK "Valis A.K."

A.K.

40002110235

Lapmežciems,"Skujnieki"

1

2

3

40.

11.10.2013.

IK "Guntis Meiers"

G.M.

40002110362

Lapmežciems, Stadiona 4

1

1

4

41.

21.10.2013.

I.E.

***

***

1

1

42.

21.10.2013.

I.J.

***

***

1

1

43.

21.10.2013.

I.J.

***

***

1

1

44.

21.11.2013.

IU „Enkurs”

49202002829

Lapmežciems, Jaunā 5

2

1

1

45.

13.11.2013.

I.V.

***

***

1

100

46.

19.11.2013.

J.B.

***

***

1

1

100

47.

10.10.2013.

J.B.

***

***

1

1

48.

30.10.2013.

J.K.

***

***

1

1

49.

08.10.2013.

J.P.

***

***

1

1

50.

11.10.2013.

J.Ū.

***

***

1

1

51.

28.11.2013.

J.V.

***

***

1

1

52.

29.10.2013.

K.B.

***

***

1

53.

21.10.2013.

L.H.

***

***

1

54.

11.11.2013.

Ļ.M.

***

***

1

1

55.

19.11.2013.

M.B.

***

***

1

56.

09.10.2013.

M.T.

***

***

1

1

57.

11.10.2013.

M.K.

***

***

1

1

1

58.

21.11.2013.

M.G.

***

***

1

1

59.

14.10.2013.

M.G.

***

***

1

60.

07.10.2013.

N.E.

***

***

1

1

61.

17.10.2013.

N.F.

***

***

1

1

62.

30.09.2013.

N.K.

***

***

1

1

63.

11.10.2013.

N.Ķ.

***

***

1

1

64.

30.10.2013.

N.G.

***

***

1

1

65.

11.10.2013.

O.O.

***

***

1

1

66.

10.10.2013.

O.P.

***

***

1

1

67.

03.10.2013.

R.L.

***

***

1

1

68.

27.11.2013.

R.L.

***

***

1

69.

21.10.2013.

R.J.

***

***

1

1

70.

01.10.2013.

R.L.

***

***

1

1

1

100

71.

27.11.2013.

R.L.

***

***

1

1

72.

28.10.2013.

R.E.

***

***

1

1

73.

13.11.2013.

R.V.

***

***

1

74.

07.11.2013.

SIA „Jūraslīča zvejnieki”

40003597827

Jūrmala, Kr.Barona 28

2

75.

28.11.2013.

SIA „Stoderis”

40103623929

Ragaciems Laivu 18

2

76.

27.11.2013.

SIA „Sudraba Stinte”

40103735914

Jūrmala, Lašu 7-46

7

4

3

3

1

77.

16.10.2013.

V.A.

***

***

1

1

78.

28.11.2013.

V.S.

***

***

1

79.

11.11.2013.

V.K.

***

***

1

1

80.

30.09.2013.

V.A.

***

***

1

81.

27.11.2013.

V.M.

***

***

1

1

82.

11.10.2013.

Vz/s „Māmas”

40001017057

Bigauņciems,

„Māmas”

1

1

83.

19.11.2013.

z/s "Aldis E"

40001011656

Lapmežciems, "Kļaviņas"

1

1

1

2

1

84.

10.10.2013.

z/s "Jūras Līcis"

50001004571

Lapmežciems, "Austrumi"

3

1

1

3

85.

01.10.2013.

zv/s "Kauguri"

40001015959

Jūrmala, Lauku 35-55

5

5

5

86.

25.10.2013.

zv/s "Pumpuri"

4000100210

Lapmežciems, "Dzelmes"

1

1

2

2

87.

21.10.2013.

zv/s "U.Meiera"

40001010241

Lapmežciems, Ozolu 20

2

1

4

88.

05.11.2013.

zv/s "V.Visockis"

40001015963

Jūrmala, Cīruļu 82

5

5

89.

05.11.2013.

zv/s „Grots”

40001013089

Jūrmala, Medņu 97

2

6

6

2

1

3

200

90.

07.11.2013.

zv/s „MR Strupis”

50001011501

Lapmežciems, Ezera 1

1

1

2

1

91.

24.10.2013.

zv/s „Pikša”

40001011641

Lapmežciems, Bērzu 2

1

1

3

Piešķirts

105

85

30

40

4

13

900

Limits 2014.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2014.gada limita atlikums

-

-

-

-

14

2

300


Lejupielāde: DOC un PDF