Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 25.jūlijāNr. 416

protokols Nr. 18, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai,
saglabājot funkciju - muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju - muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 882 859 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju - muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā, t.sk. pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 145 843;

1.2. 2013.gadā Ls 473 487;

1.3. 2014.gadā Ls 263 529.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF