Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 25.jūlijāNr. 409

protokols Nr. 18, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 9.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izsludināt Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu līdz 2013.gada 7.augustam.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) pēc pieteikšanās termiņa beigām apkopot pieteikumus un sagatavot lēmuma projektu izskatīšanai domes sēdē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF