Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 340

protokols Nr. 12, 12. punkts

Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu

Lai nodrošinātu vienotu veselības veicināšanas pasākumu attīstību Jūrmalas pašvaldībā, iesaistot visus pašvaldības sektorus, kā arī veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam” saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei, kā atbildīgajai iestādei par veselības veicināšanas pasākumu attīstību pašvaldībā, 2015.gadā veikt Veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam novērtēšanu un pārskatīšanu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot grozījumus.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF