Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 209

protokols Nr. 9, 22. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres
līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

J.Visockis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.209

(protokols Nr.9, 22.punkts)

Nr.p/k

Vārds Uzvārds

Adrese

Lēmums

1

N.B.

Skolas 44 – 31

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2

O.K.

1 cilv. ( *** )

Skolas 44 – 32

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

3

T.S.

1 cilv. ( *** )

Skolas 44 – 33

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

4

V.A.

1 cilv. ( *** )

Skolas 44 – 36

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5

D.B.

1 cilv. ( *** )

Skolas 44 – 37

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

6

M.G.

2 cilv.(***,

mazdēls *** )

Skolas 44 – 40

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

7

Ņ.S.

2 cilv.(***, meita ***)

Skolas 44 – 46

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

8

T.S.

1 cilv. ( *** )

Skolas 44 – 47

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

9

K.S.

3 cilv. ( *** ,sieve ***, mazdēls ***)

Skolas 44 – 48

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

10

Z.S.

1 cilv. ( *** )

Skolas 44 – 50

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

11

Ā.K.

3 cilv. ( ***

meita ***, dēls ***)

Skolas 44 – 52

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

12

G.L.

3 cilv. (***, A. T. ***, meita ***)

Skolas 44 – 54

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

13

A.B.

1 cilv. (***)

Skolas 44 - 62

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

14

O.T.

2 cilv. (***, dēls ***)

Skolas 44 – 104

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

15

Ņ.V.

1 cilv. (***)

Skolas 44 – 106

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

16

J.J.

1 cilv. (***)

Skolas 44 – 107

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

17

G.Z.

1 cilv. (***)

Skolas 44 – 111

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

18

A.N.

1 cilv. (***)

Skolas 44 – 113

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku

19

S.A.

2 cilv. (***, vīrs ***)

Skolas 44 – 114

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

20

J.T.

2 cilv. (***, meita ***)

Skolas 44 – 116

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

21

Ž.S.

2 cilv. (***, dēls ***)

Skolas 44 – 120

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

22

L.K.

3 cilv. (***,

dēli ***, ***)

Skolas 44 – 122

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

23

V.R.

1 cilv. (***)

Skolas 44 – 128

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

24

D.G.

1 cilv. (***)

Skolas 44 – 129

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

25

J.Ļ.

1 cilv. (***)

Skolas 44 - 130

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

26

I.N.

2 cilv. (***, vīrs ***)

Slokas 57a-25

Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.209

(protokols Nr.9, 22.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits

Adrese

Lēmums

1

T.T.

4 cilv. (***,dēli ***, ***, meita ***)

Slokas ielā 57A – 9,10

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2

I.B.

5 cilv. ( ***, dēli ***, ***, ***,

meita ***)

Nometņu ielā 2A – 217

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3

D.P.

1 cilv. ( *** )

Raiņa iela 62 - 32

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4

T.U.

2 cilv. ( ***,

 meita ***)

Nometņu ielā 2A – 227

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5

V.K.

3 cilv. (***,

meita ***, dēls ***)

Nometņu ielā 2A – 324

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6

V.Ļ.

1 cilv. (***)

Slokas ielā 57A – 5

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

7

I.D.

1 cilv. (***)

Valkas iela 3 - 4

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF