Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 18.decembra 606.lēmumu

2013.gada 18.aprīlīNr. 197

protokols Nr. 9, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67
„Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 „Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu asociācija”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes deputātu Māri Dzenīti pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi biedrības „Latvijas kūrortpilsētu asociācija” valdē”.

2. Svītrot lēmuma 2.punktu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF