Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 195

protokols Nr. 9, 5. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658
„Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumu Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums” 4.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju” lēmuma 2.1.apakšpunktā svītrojot vārdus: „Egmonts Krūmiņš”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF