Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 193

protokols Nr. 9, 3. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409
„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības
iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”, lēmuma 2.3.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„2.3. Evija Rakiša – Jūrmalas pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja;”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF