Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 132

protokols Nr. 4, 12. punkts

Par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri’ 25.panta pirmo daļu, kā arī, ievērojot Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993.gada 26.aprīļa lēmuma Nr.212 „Par dienesta viesnīcu lietošanas noteikumiem” 3.punkta nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izmantot kā istabu tipa dienesta viesnīcu Jūrmalas pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot nepieciešamos grozījumus spēkā esošajā pilnvarojuma līgumā ar Privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” par minētās dienesta viesnīcas administratora pienākumu veikšanu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļai (Dz.Krūmiņš) viena mēneša laikā sagatavot attiecīgās dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus.

4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. (G.Smalkā) kontrolēt lēmuma izpildi un apstiprināt dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF