Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 126

protokols Nr. 4, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409
„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”:

1. Lēmuma 2.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.1. Gunta Smalkā – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.;”.

2. Lēmuma 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.2. Zanda Sapronova – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītājas p.i.;”.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF