Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 16.maijāNr. 9

protokols Nr. 11, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11
„Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums” papildinot III p. „Īstenojamās izglītības programmas” ar 12.4. un 12.5.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„12.4. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām. Kods 21 0154 21.

12.5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kods 21 015621.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF