Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 6

protokols Nr. 9, 24. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25
„Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums””

Veikt šādu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”” papildinot nolikuma 4.punktu ar 4.1.14.apakšpunktu:

„4.1.14. Specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm.”

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF