Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 3

protokols Nr. 4, 4. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14
„Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14„Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”, nolikuma 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 7 cilvēku sastāvā”.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF