Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 676

protokols Nr. 20, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.523
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
(ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes
ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44)”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.523 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām1.stāvā, Skolas ielā 44)”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 1 538 609 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44, t.sk. pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 840 220;

1.2. 2013.gadā Ls 698 389.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF