Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 668

protokols Nr. 20, 23. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu
pagarināšanu un noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem:

1.1. S.B. (personas kods ***) – 3 cilv. (dzimšanas gads, meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads)- ***.

1.2. O.K. (personas kods ***) – 1 cilv.– ***.

1.3. S.P. (personas kods ***)- 7cilv. (dzimšanas gads, dēli: dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads; meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads; mazdēls dzimšanas gads) - *** (2 ist.).

1.4. A.R. (personas kods ***)- 1 cilv.- ***.

2. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.668

(protokols Nr.20, 23.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

Z.M.

3cilv. (dzimšanas gads; dēli: dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

A.N.

3 cilv.(dzimšanas gads, sieva dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

D.K.

3 cilv.(dzimšanas gads, dēli dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4.

V.A.

3 cilv.(dzimšanas gads, meita dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

J.P.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

A.N.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

7.

J.T.

2 cilv.(dzimšanas gads, meita dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

8.

S.I.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

9.

V.D.

6 cilv.(dzimšanas gads, meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads, māte dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

10.

N.B.

2 cilv. (dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

11.

A.S.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

12.

N.K.

2 cilv.(dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

13.

I.L.

2 cilv. (dzimšanas gads, mazmeita dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF