Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 662

protokols Nr. 20, 16. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 2011.gada 16.decembra kārtību Nr.1.1-14/536 „Grozījumi 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtībā Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Iedzīvotāju reģistra datiem, ņemot vērā apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas un Finanšu komitejas 2012.gada 18.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-63/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Norakstīt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas debitoru parādus par sastādītiem personu alkohola ietekmes pārbaudes protokoliem par kopējo summu Ls 1211.00 (viens tūkstotis divi simti vienpadsmit lati 00 santīmi) apmērā, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši :

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Protokols

Nr.

Summa (LVL)

A.G.

***

30.01.2011.

0242(2009)

11,00

A.A.

***

30.07.2008.

0107(2008)

11,00

B.E.

***

09.04.2012.

0112(2009)

11,00

B.E.

***

09.04.2012.

0882(2009)

11,00

B.E.

***

09.04.2012.

0956(2009)

11,00

B.J.

***

07.09.2011.

0497(2008)

1,00

B.J.

***

07.09.2011.

0979(2009)

11,00

B.A.

***

06.11.2010.

0563(2008)

11,00

B.I.

***

14.12.2010.

0901(2009)

11,00

D.A.

***

12.01.2012.

0629(2008)

11,00

D.A.

***

12.01.2012.

0639(2008)

11,00

D.A.

***

12.01.2012.

0301(2009)

11,00

D.A.

***

12.01.2012.

0371(2010)

11,00

D.A.

***

12.01.2012.

0188(2011)

11,00

G.A.

***

03.12.2011.

1088(2009)

11,00

G.A.

***

04.03.2011.

0472(2008)

11,00

G.A.

***

04.03.2011.

0529(2008)

11,00

G.A.

***

04.03.2011.

0207(2009)

11,00

G.A.

***

04.03.2011.

0252(2009)

11,00

G.A.

***

04.03.2011.

0255(2009)

11,00

G.A.

***

04.03.2011.

0671(2009)

11,00

G.A.

***

04.03.2011.

0093(2010)

11,00

G.J.

***

24.09.2012.

0361(2009)

11,00

G.J.

***

24.09.2012.

0713(2009)

11,00

G.J.

***

24.09.2012.

0021(2010)

11,00

G.R.

***

15.04.2011.

1119(2009)

11,00

G.R.

***

15.04.2011.

0369(2010)

11,00

G.J.

***

15.05.2012.

0345(2008)

11,00

G.J.

***

15.05.2012.

0169(2009)

11,00

G.J.

***

15.05.2012.

0253(2009)

11,00

J.O.

***

12.01.2012.

0113(2010)

11,00

J.O.

***

12.01.2012.

0204(2010)

11,00

K.Ž.

***

22.08.2011.

0420(2010)

11,00

K.V.

***

11.06.2010.

0098(2009)

11,00

K.V.

***

11.06.2010.

1086(2009)

11,00

K.S.

***

25.06.2011.

0457(2008)

11,00

K.S.

***

25.06.2011.

0066(2010)

11,00

K.S.

***

25.06.2011.

0413(2010)

11,00

K.J.

***

20.04.2012.

0574(2009)

11,00

L.R.

***

27.10.2011.

0737(2009)

11,00

L.D.

***

28.06.2012.

0495(2009)

11,00

L.L.

***

06.06.2011.

0139(2008)

11,00

Ļ.G.

***

25.05.2011.

0389(2008)

11,00

Ļ.G.

***

25.05.2011.

0627(2008)

11,00

Ļ.G.

***

25.05.2011.

0216(2009)

11,00

L.A.

***

12.06.2012.

0914(2009)

11,00

L.A.

***

12.06.2012.

0208(2010)

11,00

L.A.

***

12.06.2012.

0036(2011)

11,00

L.A.

***

12.06.2012.

0045(2011)

11,00

L.A.

***

12.06.2012.

0256(2011)

11,00

M.B.

***

21.05.2010.

0145(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0053(2008)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0135(2008)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0439(2008)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0450(2008)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0619(2008)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0035(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0077(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0107(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0137(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0139(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0201(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0238(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0228(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0314(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0472(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0607(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0615(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0969(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0947(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0976(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0998(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

1076(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

1122(2009)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0200(2010)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0426(2010)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0460(2010)

11,00

M.A.

***

14.03.2012.

0013(2011)

11,00

M.S.

***

25.04.2010.

0943(2009)

11,00

P.M.

***

06.05.2011.

0105a(2009)

11,00

P.V.

***

04.09.2011.

0090(2008)

11,00

P.V.

***

04.09.2011.

0922(2009)

11,00

P.L.

***

19.10.2011.

0483(2008)

11,00

P.L.

***

19.10.2011.

0514(2008)

11,00

P.L.

***

19.10.2011.

0521(2008)

11,00

P.L.

***

19.10.2011.

0543(2008)

11,00

P.L.

***

19.10.2011.

0565(2008)

11,00

P.L.

***

19.10.2011.

0569(2008)

11,00

P.L.

***

19.10.2011.

0609(2008)

11,00

P.V.

***

22.09.2011.

0478(2009)

11,00

R.L.

***

28.07.2011.

0647(2009)

11,00

R.N.

***

23.01.2012.

1041(2009)

11,00

R.N.

***

23.01.2012.

1065(2009)

11,00

R.N.

***

23.01.2012.

0469(2010)

11,00

Š.R.

***

24.08.2012.

0050(2009)

11,00

Š.R.

***

24.08.2012.

0875(2009)

11,00

S.V.

***

22.04.2011.

0008(2008)

11,00

S.V.

***

22.04.2011.

0142(2008)

11,00

S.V.

***

22.04.2011.

0248(2008)

11,00

S.V.

***

22.04.2011.

0649(2008)

11,00

S.V.

***

22.04.2011.

1035(2009)

11,00

S.V.

***

22.04.2011.

1069(2009)

11,00

S.V.

***

19.10.2011.

0364(2010)

11,00

S.I.

***

08.01.2012.

0573(2009)

11,00

T.J.

***

23.11.2011.

0289(2010)

11,00

T.J.

***

23.11.2011.

0323(2010)

11,00

T.V.

***

25.11.2011.

0813(2009)

11,00

T.N.

***

13.08.2011.

0696(2009)

11,00

Z.S.

***

27.08.2011.

0038(2011)

11,00

Z.G.

***

07.07.2012.

0033(2012)

11,00

Z.A.

***

16.03.2012.

1083(2009)

11,00

1211,00

2. Dzēst Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) neapmaksāto debitoru parādus pašvaldības budžetam par kopējo summu Ls 1210.00 (viens tūkstotis divi simti desmit lati 00 santīmi), kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši :

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Lēmums

Nr.

Summa (LVL)

B.E.

***

09.04.2012.

0112(2009)

20,00

B.E.

***

09.04.2012.

0882(2009)

25,00

B.J.

***

07.09.2011.

0497(2008)

10,00

B.A.

***

24.04.2012.

0591(2009)

30,00

B.A.

***

24.04.2012.

606567(2009)

10,00

B.A.

***

24.04.2012.

606388(2009)

10,00

D.A.

***

12.01.2012.

0371(2010)

25,00

D.A.

***

12.01.2012.

0188(2011)

20,00

F.R.

***

20.06.2010.

607336(2009)

25,00

G.A.

***

03.12.2011.

1088(2009)

10,00

G.A.

***

04.03.2011.

0472(2008)

20,00

G.A.

***

04.03.2011.

0207(2009)

30,00

G.J.

***

24.09.2012.

610573(2011)

10,00

G.J.

***

24.09.2012.

610574(2011)

5,00

G.R.

***

15.04.2011.

1119(2009-2010)

20,00

G.J.

***

15.05.2012.

0345(2008)

20,00

G.J.

***

15.05.2012.

0169(2009)

25,00

J.O.

***

12.01.2012.

0204(2010)

10,00

K.V.

***

11.06.2010.

0098(2009)

10,00

K.S.

***

25.06.2011.

0066(2010)

10,00

K.J.

***

20.04.2012.

0574(2009)

10,00

L.R.

***

27.10.2011.

0737(2009)

20,00

L.L.

***

06.06.2011.

0139(2008)

40,00

Ļ.G.

***

25.05.2011.

0389(2008)

40,00

Ļ.G.

***

25.05.2011.

0216(2009)

50,00

L.A.

***

12.06.2012.

0914(2009)

20,00

L.A.

***

12.06.2012.

0256(2011)

20,00

L.L.

***

03.10.2011.

607257(2009)

10.00

M.A.

***

14.03.2012.

0053(2008)

30,00

M.A.

***

14.03.2012.

0439(2008)

40,00

M.A.

***

14.03.2012.

0619(2008)

20,00

M.A.

***

14.03.2012.

0035(2009)

10,00

M.A.

***

14.03.2012.

0137(2009)

25,00

M.A.

***

14.03.2012.

0139(2009)

20,00

M.A.

***

14.03.2012.

0228(2009)

30,00

M.A.

***

14.03.2012.

0615(2009)

40,00

M.A.

***

14.03.2012.

0947(2009)

50,00

P.V.

***

04.09.2011.

0090(2008)

30,00

P.V.

***

04.09.2011.

0922(2009)

30,00

P.L.

***

19.10.2011.

0483(2008)

10,00

P.L.

***

19.10.2011.

0543(2008)

30,00

P.L.

***

19.10.2011.

0565(2008)

40,00

P.L.

***

19.10.2011.

0569(2008)

50,00

R.L.

***

28.07.2011.

0647(2009)

10,00

R.N.

***

23.01.2012.

0469(2010)

5,00

Š.R.

***

24.08.2012.

0050(2009)

10,00

Š.R.

***

24.08.2012.

0875(2009)

30,00

S.V.

***

22.04.2011.

0142(2008)

50,00

S.V.

***

22.04.2011.

0087(2009)

30,00

S.I.

***

08.01.2012.

0573(2009)

10,00

T.N.

***

13.08.2011.

0696(2009)

25,00

Z.G.

***

07.07.2012.

0033(2012)

30,00

1210,00

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka veiktas visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF