Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 654

protokols Nr. 20, 3. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš  „fiziskajai personai -nodokļu maksātājam- viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas” un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļas 2012.gada 10.decembra slēdzienu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. dzēst mirušās E.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 253,20 apmērā, tai skaitā parādu Ls 117,37 un nokavējuma naudu Ls 135,83;

2. dzēst mirušās S.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 64,32 apmērā, tai skaitā parādu Ls 29,78 un nokavējuma naudu Ls 34,54;

3. dzēst mirušā S.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 192,85 apmērā, tai skaitā parādu Ls 91,46 un nokavējuma naudu Ls 101,39;

4. dzēst mirušās B.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 141,20 apmērā, tai skaitā parādu Ls 68,75 un nokavējuma naudu Ls 72,45;

5. dzēst mirušās Ū.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 844,41 apmērā, tai skaitā parādu Ls 391,06 un nokavējuma naudu Ls 453,35;

6. dzēst mirušās E.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 17,38 apmērā, tai skaitā parādu Ls 8,05 un nokavējuma naudu Ls 9,33;

7. dzēst mirušās E.M.C. nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 282,75 apmērā, tai skaitā parādu Ls 133,88 un nokavējuma naudu Ls 148,87;

8. dzēst mirušās M.T. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 15,72 apmērā, tai skaitā parādu Ls 2,27 un nokavējuma naudu Ls 13,45;

9. dzēst mirušā N.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 65,13 apmērā, tai skaitā parādu Ls 30,68 un nokavējuma naudu Ls 34,45;

10. dzēst mirušā T.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,95 apmērā, tai skaitā parādu Ls 1,83 un nokavējuma naudu Ls 2,12;

11. dzēst mirušās B.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 77,68 apmērā, tai skaitā parādu Ls 36,35 un nokavējuma naudu Ls 41,33;

12. dzēst mirušā K.E. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 130,43 apmērā, tai skaitā parādu Ls 60,48 un nokavējuma naudu Ls 69,95;

13. dzēst mirušās Č.T. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 42,38 apmērā, tai skaitā parādu Ls 19,65 un nokavējuma naudu Ls 22,73;

14. dzēst mirušā A.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 64,44 apmērā, tai skaitā parādu Ls 30,37 un nokavējuma naudu Ls 34,07;

15. dzēst mirušās M.I. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 145,41 apmērā, tai skaitā parādu Ls 70,55 un nokavējuma naudu Ls 74,86;

16. dzēst mirušās M.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 9,35 apmērā, tai skaitā parādu Ls 4,45 un nokavējuma naudu Ls 4,90;

17. dzēst mirušā R.G. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,81 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,38 un nokavējuma naudu Ls 0,43;

18.  dzēst mirušās Š.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,02 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 0,02;

19.  dzēst mirušās V.Z. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,83 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,39 un nokavējuma naudu Ls 0,44;

20.  dzēst mirušās V.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 23,57 apmērā, tai skaitā parādu Ls 11,06 un nokavējuma naudu Ls 12,51;

21.  dzēst mirušās D.E. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 108,49 apmērā, tai skaitā parādu Ls 51,20 un nokavējuma naudu Ls 57,29;

22.  dzēst mirušās G.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 110,54 apmērā, tai skaitā parādu Ls 52,17 un nokavējuma naudu Ls 58,37;

23.  dzēst mirušās G.E. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4,35 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 4,35;

24. dzēst mirušā Z.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 92,78 apmērā, tai skaitā parādu Ls 43,79 un nokavējuma naudu Ls 48,99;

25. dzēst mirušā B.H. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,02 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 0,02;

26. dzēst mirušā Z.N. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 8,32 apmērā, tai skaitā parādu Ls 3,91 un nokavējuma naudu Ls 4,41;

27. dzēst mirušās S.I. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 91,41 apmērā, tai skaitā parādu Ls 42,91 un nokavējuma naudu Ls 48,50;

28. dzēst mirušā F.J. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 41,00 apmērā, tai skaitā parādu Ls 19,24 un nokavējuma naudu Ls 21,76;

29. dzēst mirušās U.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 449,62 apmērā, tai skaitā parādu Ls 218,34 un nokavējuma naudu Ls 231,28;

30. dzēst mirušā Z.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 132,84 apmērā, tai skaitā parādu Ls 65,51 un nokavējuma naudu Ls 67,33;

31. dzēst mirušās D.H. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,03 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 0,03;

32. dzēst mirušā L.M. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,65 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,31 un nokavējuma naudu Ls 0,34;

33. dzēst mirušā L.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,36 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 0,36;

34. dzēst mirušās M.I. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,81 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,38 un nokavējuma naudu Ls 0,43;

35. dzēst mirušās M.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 3,23 apmērā, tai skaitā parādu Ls 1,54 un nokavējuma naudu Ls 1,69;

36. dzēst mirušās M.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 1,07 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,51 un nokavējuma naudu Ls 0,56;

37. dzēst mirušās Š.A (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,84 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,40 un nokavējuma naudu Ls 0,44;

38. dzēst mirušās D.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,09 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 0,09;

39. dzēst mirušās G.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 10,41 apmērā, tai skaitā parādu Ls 4,96 un nokavējuma naudu Ls 5,45;

40. dzēst mirušā B.I. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 285,60 apmērā, tai skaitā parādu Ls 134,55 un nokavējuma naudu Ls 151,05;

41. dzēst mirušās K.S. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,04 apmērā, tai skaitā nokavējuma naudu Ls 0,04;

42. dzēst mirušās A.Ņ. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 13,24 apmērā, tai skaitā parādu Ls 6,22 un nokavējuma naudu Ls 7,02;

43. dzēst mirušās P.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 11,83 apmērā, tai skaitā parādu Ls 5,77 un nokavējuma naudu Ls 6,06;

44. dzēst mirušās L.G. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,92 apmērā, tai skaitā parādu Ls 1,40 un nokavējuma naudu Ls 1,52;

45. dzēst mirušā P.P. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,90 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,43 un nokavējuma naudu Ls 0,47;

46. dzēst mirušās V.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 12,42 apmērā, tai skaitā parādu Ls 6,02 un nokavējuma naudu Ls 6,40;

47. dzēst mirušā Z.R. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,54 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,26 un nokavējuma naudu Ls 0,28;

48. dzēst mirušā Š.Ā. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 22,62 apmērā, tai skaitā parādu Ls 11,07 un nokavējuma naudu Ls 11,55;

49. dzēst mirušās B.V. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,16 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,08 un nokavējuma naudu Ls 0,08;

50. dzēst mirušā S.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 4,55 apmērā, tai skaitā parādu Ls 2,25 un nokavējuma naudu Ls 2,30;

51. dzēst mirušā P.A. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 6,51 apmērā, tai skaitā parādu Ls 3,25 un nokavējuma naudu Ls 3,26;

52. dzēst mirušā V.D. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 26,73 apmērā, tai skaitā parādu Ls 13,36 un nokavējuma naudu Ls 13,37;

53. dzēst mirušā B.H. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,62 apmērā, tai skaitā parādu Ls 1,31 un nokavējuma naudu Ls 1,31;

54. dzēst mirušā R.B. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,12 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,06 un nokavējuma naudu Ls 0,06;

55. dzēst mirušā Ķ.U. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,10 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,05 un nokavējuma naudu Ls 0,05;

56. dzēst mirušās V.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,18 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,09 un nokavējuma naudu Ls 0,09;

57. dzēst mirušā K.I. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 2,12 apmērā, tai skaitā parādu Ls 1,06 un nokavējuma naudu Ls 1,06;

58. dzēst mirušās P.Ē. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 8,94 apmērā, tai skaitā parādu Ls 3,92 un nokavējuma naudu Ls 5,02;

59. dzēst mirušās M.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 0,02 apmērā, tai skaitā parādu Ls 0,01 un nokavējuma naudu Ls 0,01;

60. gadījumos, kad, šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF