Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 618

protokols Nr. 18, 44. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.575
„Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmuma Nr.575 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.” 2.1apakšpunktā skaitli „29864,03” aizstājot ar skaitli „28122,33”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF