Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 600

protokols Nr. 18, 25. punkts

Par objektu privatizācijas pabeigšanu

Atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43.panta otrajai daļai un 86.panta otrajai daļai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par pabeigtu šādu objektu privatizāciju:

1. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1, kas sastāv no garāžas ēkas Nr.6 (kopīpašuma 444/617 d.d. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 d.d.

2. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2, kas sastāv no darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002.

3. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 k-1, kas sastāv no noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF