Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 579

protokols Nr. 18, 4. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu
pagarināšanu un noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem:

1.1. M.G. (personas kods ***) – 1 cilv.(dzimšanas gads)- ***.

1.2. D.G. (personas kods ***) – 2 cilv. (dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads) – ***.

1.3. D.K. ( personas kods ***)- 2 cilv. – (dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads)- ***.

1.4. G.K. ( personas kods ***)- 2 cilv.- (dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)- ***.

2. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.579

(protokols Nr.18, 4.punkts)

Nr. p.k

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

T.I.

-6 cilv.(dzimšanas gads, māte dzimšanas gads, meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, vīrs dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

Z.M.

- 3 cilv.(dzimšanas gads, dēli dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

L.A.

-1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4.

Ž.I.

- 5 cilv.(dzimšanas gads, meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

Ž.B.

- 1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

L.L.-

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

7.

J.J.-

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

8.

I.P.-

-5 cilv.(dzimšanas gads, vīrs dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads, meita dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

9.

Ž.S.

-2 cilv.(dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

10.

M.B.

-2 cilv.(dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

11.

M.R.

-7 cilv.(dzimšanas gads, vīrs dzimšanas gads, meita dzimšanas gads, dēli dzimšanas gads, dzimšanas gads, mazmeita dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

12.

T.S.

-1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

13.

R.S.-

4 cilv. (dzimšanas gads, meita dzimšanas gads, dēli dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

14.

J.L.

- 1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

15.

S.S.

- 1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

16.

L.V.

- 1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

17.

Ņ.S.

- 2 cilv.(dzimšanas gads, meita dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

18.

S.P.

- 5 cilv.(dzimšanas gads, meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, mazmeitas dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF