Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 520.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 21.janvāra 1.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 735.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 669.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 9.augustāNr. 421

protokols Nr. 13, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra
palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles
rekonstrukcijai/ restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 8 284 700 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 722 964;

1.2. 2013.gadā Ls 3 550 670;

1.3. 2014.gadā Ls 3 601 068;

1.4. 2015.gadā Ls 409 998.

Grozīts ar domes 2013.gada 28.novembra 669.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 735.lēmumu; Grozīts ar domes 2015.gada 21.janvāra 1.lēmumu Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 520.lēmumu

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 20 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2016.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF