Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 25

protokols Nr. 20, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25
„Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 „Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums”:

1. Izteikt nolikuma 3.4.punktu šādā redakcijā:

„3.4. Pašvaldības uzdevumu īstenošanu AĢENTŪRA nodrošina, sniedzot maksas sociālos pakalpojumus saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus.”

2. Papildināt nolikuma 4.punktu ar 4.1.13.apakšpunktu:

„4.1.13. Dienas aprūpes centrs personām ar garīgas veselības traucējumiem. Dienas aprūpes centrā tiek nodrošināti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dienas laikā invalīdiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centrus.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF