Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 23

protokols Nr. 20, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.13
,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.13 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” nolikums”:

1. Nolikuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Iestādes juridiskā adrese: Lībiešu iela 19, Jūrmala, LV 2016, Latvija”.

2. Nolikuma 19.punktu izteikt šādā redakcijā:

„19. Iestāde izglītojamos uzņem no 1,5 gadu vecuma”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF